41(3/2009)

 1. Dorota Bagińska, Andrzej Gomuła

Rola pielęgniarki w żywieniu pozajelitowym

 1. Anna Chojnowska

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym leczonym drenażem jamy opłucnej

 1. Bożena Długozima, Zbigniew Puchalski

Zadania pielęgniarki u pacjenta z wyłonioną stomią

 1. Beata Filipowska, Zbigniew Puchalski

Kamica żółciowa udział pielęgniarki w procesie leczenia

 1. Anna Florczyk, Zbigniew Puchalski

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego

 1. Magdalena Kozłowska, Anna Bronowicz

Przygotowanie pacjenta do przeszczepu narządu – rola pielęgniarki

 1. Hanna Barbara Kraska, Zbigniew Puchalski

Rak jelita grubego– rola pielęgniarki w opiece okołooperacyjnej

 1. Małgorzata Kwiatkowska, Zbigniew Puchalski

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem wyniszczonym z powodu choroby nowotworowej żołądka w warunkach hospicjum domowego

 1. Aldona Mocarska, Zbigniew Puchalski

Opieka okołooperacyjna nad pacjentem po całkowitym usunięciu krtani

 1. Ewelina Potaś, Anna Bronowicz

Postępowanie i rola pielęgniarki w leczeniu bólu nowotworowego u pacjentów objętych opieką paliatywną

 1. Agata Szulkowska, Zbigniew Puchalski

Pielęgnacja chorego z ostrym zapaleniem trzustki (ozt)

Icon of ZN 41 ZN 41 (1.2 MiB)