43(5/2009)

 1. Maria Wilińska, Wioletta Cedrowska

Komunikacja z kobietą w okresie okołoporodowym – szczególna rola pielęgniarki i położnej w promowaniu zachowań prozdrowotnych matki dziecka

 1. Iwona Ustaszewska, Waldemar Pędziński

Motywacje kobiet do wykonywania badań profilaktycznych raka szyjki macicy wśród personelu Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce

 1. Elżbieta Muzyk, Zdzisław Szałkowski

Rak szyjki macicy – wczesne wykrywanie stanów zagrożenia neoplazją. Ryzyko raka w zakażeniach szyjki macicy wirusem Papilloma.

 1. Bożena Bułatowicz, Andrzej Gomuła

Diagnostyka i leczenie raka piersi – opieka nad kobietą po mastektomii

 1. Hanna Kiełczowska, Zbigniew Puchalski

Rak piersi. Opieka okołooperacyjna.

 1. Stanisława Kozioł, Anna Bronowicz

Zasady pielęgnowania i rehabilitacja w raku piersi po mastektomii

 1. Ewa Damięcka, Adam Parfieńczyk

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad chorymi z cukrzycą typu 2 powikłaną wystąpieniem zawału serca leczonego za pomocą przezskórnej angioplastyki

 1. Agnieszka Szlajter, Anna Bronowicz

Współczesne zasady diagnostyki i leczenia chorób tarczycy na przykładzie pacjentów objętych opieką Poradni Chorób Tarczycy w Łomży

 1. Adam Parfieńczk, Franciszek Rogowski, Ewa Jaroszewicz

Badanie stężeń TNF-α, sFasL and Bcl-2 w surowicy krwi chorych z wolem wieloguzkowym normoczynnym przed i w trakcie leczenia131 I jako potencjalny parametr wystąpienia niedoczynności

 1. Beata Grzegorczyk, Anna Bronowicz

Jakość życia pacjentów z chorobą wieńcową w świetle badań własnych

 1. Ewa Klej, Anna Bronowicz

Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca na podstawie analizy dokumentacji Pracowni Angiograficznej Oddziału Kardiologii w Łomży

Icon of ZN 43 ZN 43 (1.1 MiB)