46(3/2010)

 1. Jerzy Barszczewski, Barbara Wróbel, Halina Jankowska-Huflejt, Michał Mendra

Wpływ zróżnicowanych sposobów nawożenia na ruńłąkową  oraz jakość pozyskiwanych kiszonek

 1. Danuta Bajno, Stanisław Benedycki, Zofia Benedycka

Jan Krzysztof Kluk – znakomity florysta i orędownik kultury rolnej na Podlasiu

 1. Zofia Benedycka, Monika Kamińska, Stanisław Benedycki

Wpływ formy nawozu wapniowego na szatę roślinną oraz niektóre właściwości paszy i gleby łąki ekstensywnie użytkowanej

 1. Andrzej Borusiewicz, Anna Prachniak, Jolanta Sienkiewicz, Robert Baryła

Zastosowanie komputerowej analizy kształtu w ocenie ziarna wybranych gatunków zbóż jarych

 1. Mariusz Brzeziński, Elżbieta Obrycka

Zmiany w strukturze zasiewów w województwie podlaskim w latach 1999-2008

 1. Anna Chodkiewicz

Koniki polskie w Biebrzańskim Parku Narodowym – zagrożenie czy szansa?

 1. Grażyna Anna Ciepiela, Jacek Sosnowski

Rynek usług agroturystycznych w powiecie puławskim

 1. Honorata Długozima, Stanisław Benedycki, Jacek Słowakiewicz

Koszty produkcji mleka w gospodarstwach o różnym stopniu intensywności nakładów

 1. Wanda Harkot, Adam Gawryluk

Tempo wzrostu siewek wybranych odmian Festuca arundinacea, F. rubra, F. ovina, Lolium perenne i Poa pratensis na przydrożnej skarpie

 1. Jerzy Księżak, Marcin Truszkowski

Zmiany produkcji głównych ziemiopłodów w województwie podlaskim w latach 2000 – 2008. C z. I. Powierzchnia uprawy głównych ziemiopłodów

 1. Jerzy Księżak, Marcin Truszkowski

Zmiany produkcji głównych ziemiopłodów w województwie podlaskim w latach 2000 – 2008. Cz. II. Plony głównych ziemiopłodów

 1. Jerzy Księżak, Marcin Truszkowski

Zmiany produkcji głównych ziemiopłodów w województwie podlaskim w latach 2000 – 2008. Cz. III. Produkcja głównych ziemiopłodów

 1. Tomasz Kurzyna, Zofia Benedycka

Rynek nawozów mineralnych w województwie podlaskim w latach 2004 – 2008

 1. Henryk Kwietniewski

Analiza porównawcza wybranych mieszanek traw gazonowych do obsiewu trawników rekreacyjnych

 1. Wojciech Lipiński, Halina Lipińska

Prawne uwarunkowania bezpiecznej dla środowiska gospodarki nawozami naturalnymi

 1. Wojciech Lipiński, Halina Lipińska, RafałKornas

Próba oszacowania strat azotu z gleb użytkowanych rolniczo na obszarze Podlasia

 1. Janusz Lisowski, Henryk Porwisiak

Wpływ nawożenia mineralnego na plon i parametry biometryczne ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita)

 1. Tomasz Marczuk

Przegląd metod wykonywania kół zębatych

 1. Sylwia Mierzejewska, Zofia Benedycka, Mariusz Brzeziński

Działalność rolnośrodowiskowa gospodarstw w gminie Jedwabne

 1. Piotr Ponichtera, Jacek Pieloszczyk

Porównanie wpływu żywienia systemem tradycyjnym i PMR na wydajność krów i skład mleka

 1. Witold Rzepiński

Koncepcja produkcji agrobiomasy dla energetyki zawodowej – przyjazna dla środowiska

 1. Jolanta Sienkiewicz, Roman Niesteruk, Lucyna Kłębukowska, Andrzej Borusiewicz

Zamknięte strefy pakowania a jakość mikrobiologiczna powietrza na działach pakowania serków w OSM w Piątnicy

 1. Stanisław Sienkiewicz

Obornik wciąż najlepszym nawozem

 1. Jacek Sosnowski, Grażyna Anna Ciepiela

Społeczno-ekonomiczny aspekt działalności agroturystycznejw Polsce

 1. Piotr Stypiński, Dorota Sienkiewicz – Paderewska

Realizacja i perspektywy programu rolno środowiskowego w wybranych krajach UE

 1. Stanisław Kozłowski, Arkadiusz Swędrzyński

Łąka – Środowisko – Człowiek

 1. Magdalena Szatyłowicz

Wpływ zróżnicowanego nawożenia na skład mineralny runi łąkowej

 1. Zbigniew Wasilewski, Magdalena Szatyłowicz

Wpływ wypasu bydła na użytki zielone położone w różnych siedliskach

 1. Waldemar Zielewicz

Poszukiwanie i ocena energetycznych biosurowców

 1. Ireneusz Żuchowski, Anna Zięba, Mariola Grzybowska – Brzezińska, Agnieszka Brelik

Wiedza marketingowa rolników

Icon of ZN 46 ZN 46 (4.4 MiB)