54(2/2014)

 1. Janusz Lisowski, Henryk Porwisiak, Anna Orłowska

Porównanie plonowania, cech biometrycznych oraz ciepła spalania i wartości energetycznej ślazowca pensylwańskiego i miskanta

 1. Tomasz Marczuk, Paweł Lasocki

Technika uprawy ziemniaka w wybranym gospodarstwie

 1. Tomasz Marczuk, Krystian Jaroszewicz

Porównanie dwóch technologii zbioru siana

 1. Tomasz Marczuk, Marian Zdrodowski

Porównanie wydajności eksploatacyjnej dwóch rozrzutników obornika

 1. Danuta Murawa, Kamil Przyborowski

Plonowanie dziewięciu odmian pszenicy jarej grupy użytkowej A w zależności od poziomu agrotechniki

 1. Danuta Murawa, Henryk Porwisiak, Elżbieta Krukowska

Plonowanie wybranych odmian pszenicy ozimej w zależności od poziomu agrotechniki w warunkach Podlasia

 1. Włodzimierz Nos, Andrzej Borusiewicz, Bronisław F. Puczel

Plonowanie i ważniejsze wskaźniki wartości gospodarczej trzech odmian pszenicy jarej w SDOO Krzyżewo w 2013 roku

 1. Franciszek Przała, Janusz Lisowski, Andrzej Dąbkowski

Porównanie plonowania sześciu odmian ziemniaków wczesnych i zawartości skrobi w sezonie wegetacyjnym 2012 r.

 1. Jolanta Puczel, Bronisław F. Puczel, Andrzej Borusiewicz

Plonowanie rzepaku ozimego w doświadczeniu PDOiR w województwie podlaskim w sezonie 2013/2014

 1. JolantaPuczel, Andrzej Borusiewicz

Plonowanie pięciu odmian grochu pastewnego na glebach słabych w roku 2013

 1. Eugeniusz Sójka, Janusz Lisowski, Marek Bargłowski

Wpływ zachwaszczenia na plon pszenicy ozimej w gospodarstwie ekologicznym

 1. Eugeniusz Sójka, Janusz Lisowski, Wojciech Lewandowski

Plonowanie 13 odmian pszenicy ozimej w gospodarstwie ekologicznym

Icon of ZN 54 ZN 54 (1.5 MiB)