71(3/2018)

 1. Michał Tomasz Góralczyk
  Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego w Polsce / Poviat as a territorial self-government unit in Poland
 2. Michał Tomasz Góralczyk
  Funkcjonowanie Rady Powiatu Łomżyńskiego / Functioning of the Łomżyński DistrictCouncil
 3. Ewa Rajczakowska, Paweł Andrzejczyk, Mariola Drozda
  Praktyczne aspekty zmian zachodzących w polskim systemie kształcenia zawodowego w odniesieniu do systemu egzaminowania zawodowego/Practical aspects of changes taking place in the Polish vocational education system in relation to the vocational examination system
 4. Rafał Kubicki
  Droga młodzieży „ku przestępstwu” / The Youth on the way „towards crime”
 5. Bartosz Murat
  Wybrane przykłady zastosowania fizycznych elementów koncepcji CPTED na terenie Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży / Selected examples of the application of physical elements of the concept CPTED on Lomza and “ Perspective” premises.
 6. Mariusz Pawluk
  Zarys prawnych możliwości użycia wojsk specjalnych do działań kinetycznych na terenie kraju w czasie pokoju / Outline of the possibilities of the use of special forses for kineticactions in the country’s land durning the time of peace.
 7. Paweł Andrzejczyk, Elizabeth Kuś, Ewa Rajczakowska, Michał Kruszyński
  Wpływ transportu ponadnormatywnych ładunków na rozwój przedsiębiorstw transportowych /The impact of transport of oversized loads on the development of transport enterprises.
 8. Anetta Zielińska, Mariola Drozda, Ewa Rajczakowska, Paweł Andrzejczyk
 1. System zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce – wyzwanie/reorganizacja dla opracowania innowacyjnego i niezawodnego modelu / Waste electrical and electronic equipment collecting system in Poland – a challenge/reorganization for the development of an innovative and reliable model

ZN 71 3 2018
ZN 71 3 2018
ZN-71_3_2018.pdf
4.4 MiB
3669 Downloads
Szczegóły