82 (2/2021)

1. Zdzisław Kochanowicz
Zrównoważony rozwój gmin wiejskich podregionu łomżyńskiego, ranking metodą wzorcową Hellwiga /Sustainable development of rural communes in the Łomża subregion, ranking using the Hellwig reference method
2. Jolanta Puczel, Mariusz Dawidziuk, Małgorzata Grzymkowska
Technologia uprawy żyta ozimego na cele paszowe / Technology of winter rye cultivation for feed purposes
3. Janusz Lisowski, Mariusz Czerwiński
Porównanie plonowania czterech odmian ziemniaka jadalnego średniowczesnego w dwóch okresach wegetacyjnych / Comparison of the yielding of four edible medium-early potato cultivars in two
growing seasons
4. Krzysztof Zmarlicki, Piotr Brzozowski
Opłacalność produkcji jabłek w zależności od gęstości nasadzeń / Profitability of apple production as a function of planting density
5. Piotr Ponichtera, Karolina Żebrowska
Wpływ odmiany na wartość siewną i wigor nasion soi / Effect of the variety on the sowing value and vigor of soybeens
6. Witold Rzepiński
Srebro monojonowe wsparciem agrotechniki roślin uprawnych / Monoionic silver as a support for agricultural plant engineerin

ZN-82-2-2021
ZN-82-2-2021
ZN-82-2-2021.pdf
1.3 MiB
809 Downloads
Szczegóły