64(4/2016)

Elżbieta Buchowiecka, Mirosława Urban, Joanna Szwarc-Woźniak Rola pielęgniarki więziennej w służbie zdrowia na przykładzie Aresztu Śledczego w Suwałkach /The role of nurses in the

Read more