79 (3/2020)

1. Mariusz Kozikowski Porównanie zadań dwóch służb państwowych powołanych do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na przykładzie Policji i Straży Granicznej / Comparison of

Read more

78 (2/2020)

1. Andrzej Borusiewicz, Stanisław Derehajło, Magdalena Tymińska Energia pozyskiwana z biogazu jako innowacyjna technologia stosowana w gospodarstwach rolnych/ The modern systems of sourcing energy

Read more