„Bezpieczeństwo Polski w zmieniającej się sytuacji geopolitycznej Europy Wschodniej” 15-16 września 2022 r.

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Sprawiedliwości

 Uniwersytet w Białymstoku

Instytut Socjologii

  Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie  

Akademia Pomorska w Słupsku

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego” Apeiron” w Krakowie

 

serdecznie zapraszają, w dniach, 15-16 września 2022 r., do udziału w konferencji naukowej pt.:

„Bezpieczeństwo Polski w zmieniającej się sytuacji geopolitycznej Europy Wschodniej”

 

Patronat:

Marszalka Województwa Podlaskiego

                          Pana Artura Kosickiego                               

 

 Burmistrza Tykocina 

Pana Mariusza Dudzińskiego

 

 

Międzynarodowe Stowarzyszenia Policji (IPA) oddział Podlaski 

 

Rok 2022 miał być dla Polski, Europy i świata długo wyczekiwanym czasem wychodzenia z pandemii COVID19. Tymczasem stał się momentem przełomowym, jeśli idzie o zmieniające się środowisko bezpieczeństwa Polski na wschodzie naszego kraju. Najpierw głęboki kryzys uchodźczy z lata i jesieni 2021 roku, zainicjowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki, który doprowadził do budowy systemu zapór na granicy polsko-białoruskiej, a następnie atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i bezprecedensowa w historii naszego kraju migracja uchodźców wojennych. Ponadto, przyjęcie roli głównego państwa frontowego UE, a co za tym idzie głównego celu różnorodnych operacji Kremla, doprowadziły nas do miejsca, w którym należy podnieść pytanie w jakim kierunku zmierza bezpieczeństwo naszego kraju i jakie cele stają przed Polską w najbliższych miesiącach i latach. Ponieważ nikt nie wie, czy i jak zakończy się inwazja Rosji na Ukrainę, a co za tym idzie, jak mocno jeszcze zmieni się sytuacja geopolityczna Europy Wschodniej w ciągu najbliższych miesięcy, zapraszając Państwa do udziału w naszej konferencji pozostawiamy otwarte wszelkie opcje. Chcielibyśmy podjąć dyskusję na tematy związane z kinetycznym bezpieczeństwem naszego kraju, z szeroko rozumianymi zagrożeniami cyfrowymi, z zagrożeniami związanymi z licznymi operacjami dezinformacyjnymi i inspiracyjnymi realizowanymi przez Federację Rosyjską (często przy wsparciu władz białoruskich), zagrożeniami wynikającymi z nieznanych jeszcze do końca kierunków zmian środowiska międzynarodowego, z rolą Polski w przekształcającym się środowisku bezpieczeństwa Europy Środkowej, bezpieczeństwem wschodniej granicy RP oraz szeroko rozumianymi kwestiami kulturowymi i społecznymi wynikającymi ze wszystkich tych czynników.

Komitet naukowy:

 • prof. zw. dr hab. Tomasz KOŚMIDER – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie,
 • prof. zw. dr hab. nauk medycznych Zbigniew PUCHALSKI – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży,
 • prof. zw. dr hab. Jacek ZIELIŃSKI – Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach,
 • dr hab. Tomasz R. ALEKSANDROWICZ – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
 • dr hab. Daniel BOĆKOWSKI – Uniwersytet w Białymstoku,
 • dr hab. Adam BOBRYK – Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach,
 • dr hab. inż. Andrzej BORUSIEWICZ Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży,
 • dr hab. Lech Chojnowski – Akademia Pomorska w Słupsku,
 • dr hab. Marek DELONG – Politechnika Rzeszowska
 • dr hab. Tomasz DEMENDECKI – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • dr hab. Roman Zbigniew ENGLER – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży,
 • dr hab. Janusz GIERSZEWSKI – Akademia Pomorska w Słupsku,
 • dr hab. Marcin JURGILEWICZ – Politechnika Rzeszowska,
 • dr hab. Malina KASZUBA – Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach,
 • dr hab. Piotr KARDELA –Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku,
 • dr hab. Mariusz KUBIAK– Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach,
 • dr hab. Juliusz PIWOWARSKI – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON”, Kraków,
 • dr hab. Jan RAJCHEL – Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach,
 • dr hab. Dariusz ROGUT – Akademia Sztuki Wojennej,
 • dr hab. Agata TYBURSKA – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
 • dr hab. Stanisław TOPOLEWSKI – Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach,
 • dr hab. Andrzej URBANEK – Akademia Pomorska w Słupsku,
 • dr hab. Sławomir ZALEWSKI – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku,
 • dr Justyna ŻYLIŃSKA – Uczelnia Techniczno – Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • dr Piotr BACZAR- Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie,
 • mł. insp. dr Mirosław BEDNARSKI – Komenda Stołeczna Policji,
 • dr inż. Bogusław BĘBENEK – Akademia im. A, Gieysztora w Pułtusku Filia Akademii Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie,
 • dr Dariusz BRAKONIECKI – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży,
 • dr Łukasz FORYŚ – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
 • dr Grażyna GADOMSKA – Akademia im. A, Gieysztora w Pułtusku Filia Akademii Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie,
 • mjr dr Mariusz KURYŁOWICZ – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie,
 • dr Olga KOTOWSKA – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • dr Agnieszka ŁAPIŃSKA – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży,
 • dr Grzegorz OLSZEWSKI – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • dr Tomasz OLSZEWSKI – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży,
 • dr inż. Piotr PONICHTERAWyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży,
 • gen. dr Marcin STRZELEC Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie,
 • dr Andrzej SĘK – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach,
 • dr Julia TOCICKA – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie,
 • mł. Insp. dr Krzysztof TOMASZYCKI – Komenda Główna Policji,
 • dr Wiesław ZAWADZKI – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży,
 • dr inż. Ireneusz ŻUCHOWSKI – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.

Program 

PROGRAM Konferencji Bezpieczeństwo 15 16.09.2022
PROGRAM Konferencji Bezpieczeństwo 15 16.09.2022
PROGRAM-Konferencji-Bezpieczenstwo_15_16.09.2022.doc
133.0 KiB
114 Downloads
Szczegóły

Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy przesłać
do dnia 15  sierpnia 2022 roku na adres mailowy agnieszkalapinska84@wp.pl

Koszt udziału w konferencji wynosi 370 PLN. Wpłaty prosimy dokonać na numer konta 52 8757 0001 0002 6169 2000 0010 Bank Spółdzielczy z dopiskiem KONFERENCJA BW. Opłatę prosimy wnieść najpóźniej do 10 września 2022 roku.

W ramach pełnej opłaty konferencyjnej zapewniamy: kolację, zwiedzanie Tykocina, przerwy kawowe, obiad, materiały konferencyjne i wydanie publikacji w formie punktowanej monografii.

Osoby zainteresowane umieszczeniem artykułu w monografii proszone są o przesłanie go do końca września 2022  roku w wersji elektronicznej („Word”, czcionka 12 Times New Roman, objętość do 1 arkusza wydawniczego, przypisy numerowane na dole strony, streszczenie referatu do pół strony w j. polskim i angielskim, słowa kluczowe w j. polskim i angielskim, bibliografia na końcu artykułu, krótka notka biograficzna), na powyższy adres e-mail.

Szczegółowy program konferencji oraz pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane do 30 sierpnia  2022 roku.

Dwudniowa konferencja rozpocznie się 15 września 2022 roku w obiekcie Alumnat w miejscowości Tykocin. Lokalizacja i historia Alumnatu sprawiają, iż jest to jedno z najciekawszych miejsc noclegowych w Tykocinie i na Podlasiu. Miejsce to było również planem filmowym takich filmów, jak: „U Pana Boga
w ogródku”, „U Pana Boga za miedzą” w reżyserii Jacka Bromskiego.

Komitet organizacyjny:

dr hab. Daniel Boćkowski

dr Agnieszka Araucz-Boruc

dr Agnieszka Łapińska

dr Maciej Tołwiński

dr Wiesław Zawadzki

dr Łukasz Foryś

dr Marta Sara Stempień

dr Iwona Osmólska

dr Wojciech Piestrzyński

dr Agnieszka Sałek Imińska

mgr Urszula Gierasimiuk

mgr Dominik Karczmarzyk

mgr Bartosz Murat

mgr inż. Mariusz Sakowski

mgr Aleksandra Engler-Jakubiak

mgr Piotr Jakubiak

PROGRAM Konferencji Bezpieczeństwo 15 16.09.2022
PROGRAM Konferencji Bezpieczeństwo 15 16.09.2022
PROGRAM-Konferencji-Bezpieczenstwo_15_16.09.2022.doc
133.0 KiB
114 Downloads
Szczegóły