73 (1/2019)

1. Ryszard Zadernowski, Piotr Ponichtera, Marek Zadernowski Prozdrowotne właściwości wtórnych metabolitów roślinnych / Healthy properties of secondary plant metabolites 2. М.Б. Калмагамбетов, Арижан К.Бейсенов,

Read more

71(3/2018)

Michał Tomasz Góralczyk Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego w Polsce / Poviat as a territorial self-government unit in Poland Michał Tomasz Góralczyk Funkcjonowanie Rady

Read more

68(4/2017)

1. Inna Kulaga, Liudmila Lopatnuk Роль и место предприятий по переработке картофеля в системе картофелепродуктового подкомплекса / The role and place of potato processing

Read more

67(3/2017)

1. Piotr Ponichtera, Hanna Wojsław Perspektywy rozwoju rynku żywności ekologicznej w województwie podlaskim / Development Prospects of the Organic Food Market in Podlaskie Voivodeship

Read more

65(1/2017)

1. Joanna Dębska-Hatalewicz, Alicja Moczydłowska Wiedza personelu medycznego na temat ekspozycji zawodowej materiałem biologicznym / Knowledge about occupational exposure to biological material of medical

Read more