65(1/2017)

1. Joanna Dębska-Hatalewicz, Alicja Moczydłowska Wiedza personelu medycznego na temat ekspozycji zawodowej materiałem biologicznym / Knowledge about occupational exposure to biological material of medical

Read more

64(4/2016)

Elżbieta Buchowiecka, Mirosława Urban, Joanna Szwarc-Woźniak Rola pielęgniarki więziennej w służbie zdrowia na przykładzie Aresztu Śledczego w Suwałkach /The role of nurses in the

Read more