73 (1/2019)

1. Ryszard Zadernowski, Piotr Ponichtera, Marek Zadernowski Prozdrowotne właściwości wtórnych metabolitów roślinnych / Healthy properties of secondary plant metabolites 2. М.Б. Калмагамбетов, Арижан К.Бейсенов,

Read more

71(3/2018)

Michał Tomasz Góralczyk Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego w Polsce / Poviat as a territorial self-government unit in Poland Michał Tomasz Góralczyk Funkcjonowanie Rady

Read more