82 (2/2021)

1. Zdzisław Kochanowicz Zrównoważony rozwój gmin wiejskich podregionu łomżyńskiego, ranking metodą wzorcową Hellwiga /Sustainable development of rural communes in the Łomża subregion, ranking using

Read more

81 (1/2021)

1. Valentyna Kovalchyk Building Future Teacher’s Value-Motivational Competences 2. Ninel Sydorchuk Categorial analysis of the “higher educational institution educator’s professional health” concept 3. Olena

Read more

79 (3/2020)

1. Mariusz Kozikowski Porównanie zadań dwóch służb państwowych powołanych do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na przykładzie Policji i Straży Granicznej / Comparison of

Read more

78 (2/2020)

1. Andrzej Borusiewicz, Stanisław Derehajło, Magdalena Tymińska Energia pozyskiwana z biogazu jako innowacyjna technologia stosowana w gospodarstwach rolnych/ The modern systems of sourcing energy

Read more