68(4/2017)

1. Inna Kulaga, Liudmila Lopatnuk Роль и место предприятий по переработке картофеля в системе картофелепродуктового подкомплекса / The role and place of potato processing

Read more

67(3/2017)

1. Piotr Ponichtera, Hanna Wojsław Perspektywy rozwoju rynku żywności ekologicznej w województwie podlaskim / Development Prospects of the Organic Food Market in Podlaskie Voivodeship

Read more