38(2/2008)

 1. Krzysztof Bandzul, Kazimierz Bandzul, Anna Poznalska

IgE-zależna nadwrażliwość pokarmowa i/lub wziewna u dzieci hospitalizowanych w Oddziale Dziecięcym Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

 1. Aleksandra Engler

Podstawy odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki

 1. Andrzej Gomuła

Wpływ hormonów płciowych i neurotransmiterów na funkcje i zachowania seksualne

 1. Alicja Palczewska

Prowadzenie dokumentacji medycznej przez pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej

 1. Bartosz Pędziński, Andrzej Szpak, Waldemar Pędziński

Wykrywalność chorób i czynników ryzyka chorób układu krążenia w programie profilaktycznym NFZ w podstawowej opiece zdrowotnej

 1. Stanisław Sosnowski, Elżbieta Janicka

Problem wypalenia zawodowego

 1. Stanisław Sosnowski, Bożena Główka

Rehabilitacja mowy u osób po udarach mózgu

 1. Kamila Trzcińska, Ewa Falkowska-Pijagin

Stres u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach zabiegowych i niezabiegowych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

 1. Maria Wilińska

Karmienie piersią– najlepsze dla dziecka

 1. Maria Wilińska

Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym

 1. Justyna Wyszyńska, Ewa Falkowska-Pijagin

Starzenie się społeczeństwa jako problem zdrowia publicznego

Icon of ZN 38 ZN 38 (1.6 MiB)