KOMITET REDAKCYJNY/EDITORIAL COMMITTEE

  • Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief- dr inż. Piotr Ponichtera
  • Sekretarz/ Secretary – mgr inż. Jolanta Puczel
  • Redaktor statystyczny/Statistical Editors – dr hab. Dariusz Załuski
  • Redaktor językowy/ Editor language – mgr Alina Brulińska
  • Redaktor językowy (język angielski)/ Editor for texts in English – mgr Aneta Bałdycka-Bórawska
  • Redaktor językowy (język rosyjski)/ Editor for texts in Russian – mgr Irina Kultijasowa 
  • Redaktor techniczny/ Technical editor: mgr inż. Marek Pawłowski

Zeszyty Naukowe obszar nauk technicznych

Redaktor prowadzący/ Managing editor: prof. zw. dr hab. Czesław Miedziałowski,

Redaktorzy tematyczni/ Subject Editors: prof. zw. dr hab. Leonid Kompanets, dr hab. Edward Oczeretko, prof. Przemysław Rokita, dr inż. Tomasz Huścio, dr hab. Tadeusz Chyży, dr Krzysztof Czech, dr inż. Jerzy Obolewicz, mgr inż. Wojciech Babiński.

 Zeszyty Naukowe obszar nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i przyrodniczych

Redaktor prowadzący/ Managing editor: prof. dr hab. Zofia Benedycka

Redaktorzy tematyczni/Subject Editors: prof. dr hab. Stanisław Benedycki, dr inż. Mariusz Brzeziński, dr inż. Piotr Ponichtera, dr inż. Andrzej Borusiewicz, dr inż. Dariusz Minakowski

 Zeszyty Naukowe obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Redaktor prowadzący/Managing editor: prof. zw. dr hab. n. med. Zbigniew Puchalski

Redaktorzy tematyczni/Subject Editors: prof. zw. dr hab. n. med. Zbigniew Puchalski, dr n. o zdr. Alicja Moczydłowska, dr n. med. Waldemar Pędziński, mgr piel. Joanna Szwarc-Woźniak, mgr piel. Dorota Kukowska

Zeszyty Naukowe obszar nauk społecznych i humanistycznych

Redaktorzy prowadzący/Managing editor: dr hab. Weronika Jakubczak, dr Mariusz Kuryłowicz

Redaktorzy tematyczni/Subject Editors: prof. dr hab. Michał Gnatowski, dr hab. Piotr Bórawski, dr Piotr Baczar, dr  Adrian Konopka, dr Tadeusz Nowak, dr inż. Ireneusz Żuchowski