KOMITET REDAKCYJNY/EDITORIAL COMMITTEE

 • Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief – dr Ireneusz Żuchowski
  • Sekretarz/ Secretary – dr inż. Jolanta Puczel
  • Redaktor statystyczny/Statistical Editors – dr hab. Dariusz Załuski
  • Redaktor językowy/ Editor language – mgr Alina Brulińska
  • Redaktor językowy (język angielski)/ Editor for texts in English – mgr Aneta Bałdycka-Bórawska, mgr Igor Skrodzki
  • Redaktor językowy (język rosyjski)/ Editor for texts in Russian – mgr Irina Kultijasowa 
  • Redaktor techniczny/ Technical editor: dr inż. Piotr Ponichtera

  Zeszyty Naukowe obszar nauk technicznych

  Redaktor prowadzący/ Managing editor: prof. zw. dr hab. Czesław Miedziałowski,

  Redaktorzy tematyczni/ Subject Editors: dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, dr inż. Tomasz Huścio, dr hab. Tadeusz Chyży, dr Krzysztof Czech, dr inż. Marta Mazewska, dr inż. Dariusz Tomaszewicz

   Zeszyty Naukowe obszar nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i przyrodniczych

  Redaktor prowadzący/ Managing editor: dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz,

  Redaktorzy tematyczni/Subject Editors: prof. dr hab. Ryszard Zadernowski, dr inż. Mariusz Brzeziński, dr inż. Piotr Ponichtera, dr inż. Bronisław Puczel, dr inż. Janusz Lisowski, dr inż. Milena Piątek

   Zeszyty Naukowe obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu

  Redaktor prowadzący/Managing editor: prof. zw. dr hab. n. med. Zbigniew Puchalski

  Redaktorzy tematyczni/Subject Editors: prof. zw. dr hab. n. med. Zbigniew Puchalski, dr n. o zdr. Alicja Moczydłowska, dr n. med. Marta Pietruszyńska, mgr piel. Joanna Szwarc-Woźniak, mgr piel. Dorota Kukowska

  Zeszyty Naukowe obszar nauk społecznych i humanistycznych

  Redaktorzy prowadzący/Managing editor: dr hab. Weronika Jakubczak, dr Wiesław Zawadzki,

  Redaktorzy tematyczni/Subject Editors: dr hab. Piotr Bórawski, dr Piotr Baczar, dr Dariusz Brakoniecki, dr Agnieszka Łapińska, dr Olga Kotowska, dr Zoia Sharlovych, dr inż. Ireneusz Żuchowski