I Międzynarodowy Kongres Rolnictwa Regeneratywnego i Ekologicznego

Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

zaprasza na

I Międzynarodowy Kongres Rolnictwa Regeneratywnego i Ekologicznego

Łomża, 06.06.2024.

 

Rolnictwo regeneratywne to trend, który w Polsce pojawił się niedawno i wydaje się bardziej restrykcyjny od rolnictwa ekologicznego, gdyż łączy w sobie założenia rolnictwa ekologicznego, permakulturowego, integrowanego i precyzyjnego. Z obserwacji naszych wynika, że polscy rolnicy przekonują się do niego powoli, dlatego też postanowiliśmy zorganizować I Międzynarodowy Kongres Rolnictwa Regeneratywnego i Ekologicznego. Uważamy, dyskusja zainteresowanych różnych środowisk przyczyni się do lepszego zrozumienia tej problematyki.

Kongres adresowany jest do  szerokiego grona odbiorców w tym:

  • rolników,
  • doradców rolnych,
  • stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz sektora rolno-spożywczego,
  • członków Kół Gospodyń Wiejskich,
  • nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodzie rolnik i pokrewnych,
  • studentów i uczniów kształcących się w uczelniach i szkołach o profilu rolniczym.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik  otrzyma Certyfikat  wraz z uzyskanymi kompetencjami.

W  szkoleniu uczestniczyć można stacjonarnie lub online. Po otrzymaniu zgłoszenia i wyboru formy online uczestnik otrzyma link do spotkania.

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy

https://forms.office.com/e/pmLWp3J6y5 

lub mailowo przesyłając kartę zgłoszenia

Formularz Zgłoszeniowy Uczestnik
Formularz Zgłoszeniowy Uczestnik
Formularz-zgloszeniowy-uczestnik_2.docx
17.1 KiB
8 Downloads
Szczegóły
/
Formularz Zgłoszeniowy Zgłoszenie Uczniów
Formularz Zgłoszeniowy Zgłoszenie Uczniów
Formularz-zgloszeniowy-zgloszenie-uczniow.docx
17.0 KiB
7 Downloads
Szczegóły
na adres rektorat2@mans.edu.pl

 

Ramowy program  

Miejsce Budynek A – Aula im. Prof. Edwarda Wróbla

9.00 -10.00 Rejestracja Uczestników

10.00 – Rozpoczęcie i przywitanie gości

Wystąpienia gości

I część plenarna  10.30- 12.30

10.30-11.00 Gleba i jej rola w rolnictwie regeneratywnym i ekologicznym – dr inż. Bronisław Puczel – MANS Łomża

11.00-11.30Wpływ nawozów naturalnych na środowisko i żyzność gleby”–  dr inż. Mariusz Brzeziński SCHR Olsztyn

11.30-12.00 Rola soi w płodozmianie- Emilia Fink- Podyma – Stowarzyszenie Polska Soja

12.00-12.30 Terra viva Ibiza land regeneration – Andrea Abad   S.L. Hiszpania – wykład online

12.30-13.00 Przerwa  kawowa

II  częśćPanel dyskusyjny  13.00-14.00

,,Rolnictwo regeneratywne z perspektywy biznesu,  rolników i organizacji pozarządowych”

Stefan Krajewski – Wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Grzegorz Leszczyński – Prezes Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej

Roman Wiatrowski – Prezes Związku Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Anna Jankowska – Prezes firmy InterTech

Marek Tański –  Prezes zarządu- Agrolok Sp.z.oo

Arkadiusz Osiecki – Rolnik, doradca, student MANS

Marlena Zaręba – Dyrektor Marketingu firma Agrocentrum

Emilia Fink-Podyma – Stowarzyszenie Polska Soja

Stanisław Żuchowski – Importer produktów biologicznych GreenEco

III część- Panel dyskusyjny 14.00-15.00

,,Rolnictwo regeneratywne  we współczesnej edukacji – Wiedza kluczem do oszczędności”

dr inż. Ireneusz Żuchowski – prof. MANS – Rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży

Tadeusz Kruszewski – Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Szczepan Leszczyński – asystent, doktorant – Katedra Hodowli Zwierząt i Doradztwa Rolniczego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jolanta Nikścin – Dyrektor ZSCKR w Suwałkach

Sławomir  Łomotowski – Dyrektor ZSCKR w Marianowie

Roman Malicki – Dyrektor ZSCKR w Starym Lubiejewie

15.00 –  Zakończenie i obiad

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. inż.  Andrzej Borusiewicz, prof. Uczelni

dr inż. Mariusz Brzeziński

dr inż. Piotr Ponichtera

dr inż. Bronisław Puczel

dr inż. Jolanta Puczel

dr inż. Ireneusz Żuchowski

Formularz Zgłoszeniowy Uczestnik
Formularz Zgłoszeniowy Uczestnik
Formularz-zgloszeniowy-uczestnik_2.docx
17.1 KiB
8 Downloads
Szczegóły
Formularz Zgłoszeniowy Zgłoszenie Uczniów
Formularz Zgłoszeniowy Zgłoszenie Uczniów
Formularz-zgloszeniowy-zgloszenie-uczniow.docx
17.0 KiB
7 Downloads
Szczegóły