Kontakt/Contact us

Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief – dr Ireneusz Żuchowski

ireneusz.zuchowski@mans.edu.pl

Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
ul. Studencka 19
18-402 Łomża

tel:+48 86 216 94 97