71(3/2018)

Michał Tomasz Góralczyk Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego w Polsce / Poviat as a territorial self-government unit in Poland Michał Tomasz Góralczyk Funkcjonowanie Rady

Read more