PARADYGMATY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU / PARADIGMS IN MANAGEMENT SCIENCES 21 – 23 listopad 2022 r. / November 21 -23, 2022

 

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży /

Higher School of Agribusiness in Łomza

od 1.10.2022 Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży/

since 1.10.2022 International University of Applied Sciences in Lomza

 

Pennsylvania State University, State College, PA, USA

Wydział Nauk Ekonomicznych  Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie/

Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce /

Adam Chetnik Scientific Assoctiation in Ostroleka

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu /

The International University of Logistics and Transport in Wroclaw

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie / 

Department of Production Engineering, Logistics and Applied Computer Science – University of Agriculture

in Krakow

 

Zapraszają na/ Invite for

IX Międzynarodową Konferencję Naukową nt. / 9 th International Scientific Conference

Z cyklu: / From the cycle:

PARADYGMATY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU /

PARADIGMS IN MANAGEMENT SCIENCES

 

ŁOMŻA – TYKOCIN, 21 – 23 listopad 2022 r.

LOMZA – TYKOCIN, November 21 – 23, 2022

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI / SCIENTIFIC  COMMITTEE

Prof. Nunzio Casalino – Uniwersytet Guglielmo Marconi i Luiss – Wolny Międzynarodowy Uniwersytet Studiów Społecznych im. Guido Carli w Rzymie – Szkoła Biznesu Rzym, Włochy – Guglielmo Marconi University and Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli – Business School, Roma, Italy

Prof. Dr Dr. h. c. Zoran Čekerevac – Wydział Biznesu i Prawa, Uniwersytet MB w Belgradzie, Belgrad, Serbia / Faculty of Business and Law, MB University in Belgrade, Belgrade, Serbia

Prof. Matteo Giuliano Caroli – Luiss – Wolny Międzynarodowy Uniwersytet Studiów Społecznych im. Guido Carli w Rzymie – Szkoła Biznesu Rzym, Włochy – Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli – Business School, Roma, Italy

Prof. Lisa Holden – Pennsylvania State University, USA

Prof. dr hab. Lech Aleksy Suchomłynow – Berdiański Uniwersytet Zarządzania i Biznesu / Berdian University of Management and Business, Ukraine

Prof. Laszlo Kulcsar – Pennsylvania State University, USA

Prof. dr hab. Krzysztof Firlej – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Cracow University of Economics

Prof. dr hab. Krzysztof Jankowski – Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Warsaw University of Life Sciences

Prof. dr hab. Bazyli Czyżewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu /Poznań University of Economics and Business

Prof. dr hab. Anna Matuszczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu / Poznań University of Economics and Business

Prof. dr hab. Maciej Kuboń – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie / University of Agriculture in Krakow

dr hab. Tomasz Bernat, prof. US – Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin

Prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu/ The International University of Logistics and Transport in Wroclaw

Prof. dr hab. Jurii Bilan prof. PRZ – Politechnika Rzeszowska / Rzeszow University of Technology

dr hab. Andrzej Borowicz, prof. emerytowany UŁ – Uniwersytet Łódzki / University of Lodz

dr hab. Andrzej Borusiewicz, prof. WSA – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Higher School of Agribusiness in Łomża

dr hab. Agnieszka Brelik, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny / West Pomeranian University of Technology

dr hab. Katarzyna Brodzińska Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. Piotr Bórawski, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. Mariola Grzybowska – Brzezińska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. Bogusław Kaczmarek, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki / University of Lodz

dr hab. Marek Kunasz, prof. US – Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin

dr hab. inż. Łukasz Kuźmiński, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu / Wroclaw University of Economics and Business

dr hab. Jarosław Korpysa prof. US – Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin

dr hab. Krzysztof Krukowski prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. Jan Mironczuk, prof. WSTS – Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce / Adam Chetnik Scientific Assoctiation in Ostroleka,

dr hab. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny / West Pomeranian University of Technology

dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT  – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny/ West Pomeranian University of Technology

dr hab. prof. SGH Mariusz Próchniak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / Warsaw School of Economics

dr hab. Iurii Robul – Uniwersytet im. I. Mechnikowa  w Odessie / Odesa I. Mechnikov National University

dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Warsaw University of Life Sciences

dr hab. Tomasz Rokicki, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Warsaw University of Life Sciences

dr hab. Adam Rudzewicz  – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Warsaw University of Life Sciences

dr hab. Wojciech Wiszniewski, prof. AHNS – Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu / Radom Academy of Economics

dr hab. Dagmara Zuzek, prof. URK – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie / University of Agriculture in Krakow

dr Olena Gorlova – Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie / Odessa National Economic University, Ukraine

dr Aneta Bełdycka-Bórawska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr Agnieszka Bekisz – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu / General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces

dr inż. Bogusław Bębenek – Akademia Humanistyczna w Pułtusku / Pultusk Academy of Humanities

dr Michał Borychowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu /Poznań University of Economics and Business

dr Aleksandra Gąsior – Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin

dr Marta Guth – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu / Poznań University of Economics and Business

dr Oksana Koshulko – Uniwersytet Techniczny w Monachium (TUM) Niemcy/ Technical University of Munich, Germany

dr Michał Kruszyński – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu/ The International University of Logistics and Transport in Wroclaw,

dr Agnieszka Kuś – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / The Nicolaus Copernicus University in Toruń

dr Karolina Lis  – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu/ The International University of Logistics and Transport in Wroclaw

dr Marcin Pawęska prof. MWSLiT we Wrocławiu – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu / The International University of Logistics and Transport in Wroclaw,

dr inż. Iwona PomianekSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Warsaw University of Life Sciences

dr Zoia Sharlovych – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Higher School of Agribusiness in Łomża

dr Piotr Szkudlarek – Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin

dr Dariusz Brakoniecki – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Higher School of Agribusiness in Łomża

dr Olga Kotowska – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Higher School of Agribusiness in Łomża

dr Agnieszka Łapińska – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Higher School of Agribusiness in Łomża

dr Grzegorz Olszewski – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Higher School of Agribusiness in Łomża

dr Tomasz Olszewski – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Higher School of Agribusiness in Łomża

dr inż. Piotr Ponichtera – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Higher School of Agribusiness in Łomża

dr Wiesław Zawadzki – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie / Academy of Justice, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Higher School of Agribusiness in Łomża

dr inż. Ireneusz Żuchowski – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Higher School of Agribusiness in Łomża

CELE KONFERENCJI/ THE AIMS OF CONFERENCE

 • Integracja środowisk naukowych wszystkich typów instytucji naukowych / Integration of scientific backgrounds of all types of scientific institutions
 • Upowszechnianie wyników badań oraz inspirowanie nowych kierunków badawczych / Dissemination research results and inspiring new research directions

PROBLEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE/ THE TOPICS THAT WILL BE ADDRESSED IN THE  CONFERENCE:

 • Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie / Resource management in the enterprise
 • Zarządzanie wiedzą / Knowledge managenet
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi / Human resources management
 • Zarządzanie innowacjami / Innovation management
 • Zarządzanie w logistyce / Management in logistics
 • Kierownik w przedsiębiorstwie i organizacji / Manager in the company and organization
 • Marketing / Marketing
 • Przedsiębiorczość / Entrepreneurship
 • Rozwój lokalny / Local development
 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem/ Management od sustainable development

Powyższe zagadnienia nie powinny być traktowane jako wyczerpujące, lecz raczej jako propozycje tematyki wystąpień na konferencji / The above issues should not be considered as obligatory but rather as suggestions for the theme of the conference.

PROGRAM KONFERENCJI

Program Z Paradygmaty 2022
Program Z Paradygmaty 2022
Program-z-Paradygmaty_2022.docx
133.6 KiB
227 Downloads
Szczegóły

 

TERMINY/ TERMS

Przesłanie karty zgłoszenia na adres biura konferencji do 15.10.2022 r./ Submission of the application form to the conference office until October 15, 2022.

Rejestracja / Registration

https://forms.gle/DTeB2ALaC5Tnnfnw8

 

Wniesienie opłaty konferencyjnej do 15.10.2022 r. obejmującej doskonałe warunki do dyskusji naukowej, 3 noclegi, wyżywienie, niespodzianki w wysokości 1150 zł, na konto:/ Payment of the conference fee until october 15, 2022, includes excellent conditions for scientific discussion, three nights, board, surprises. The fee of PLN 1150,  transfer  to an account:

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Higher School of Agribusiness in Łomża

Bank Spółdzielczy w Łomży/ Cooperative Bank in Lomza

NRB: 52 8757 0001 0002 6169 2000 0010

Z dopiskiem/ PARADYGMATY 2022” + Imię i nazwisko/ write the note / „PARADYGMATY 2022” + Name /Surname

 

Udział w konferencji w formie online bez opłaty. /Participation in the conference in a online form free of charge.

 

PUBLIKACJA I OPŁATY/ PUBLICATIONS AND FEES

Przesłane referaty mogą być zgłaszane do czasopism po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w / Papers may be submitted to journals upon receipt of positive reviews will be published in:

 1. M E S T   J o u r n a l.  Its impact factor for 2020-21 is 1.04. https://mest.meste.org/ bezpłatnie / free
 2. International Journal of Management and Economics https://sciendo.com/journal/IJME  (100 pkt. wg. listy MEiN) – szablon według wymagań czasopisma.  Artykuły prosimy przesłać na adres e – mailowy konferencji. Wybrane zostaną przez Radę Naukową Konferencji  3 najlepszych artykuły, które zostaną zwolnione z tzw. submission fee i  skierowane do recenzji.  Po uzskaniu pozytywnych recenzji obowiązuje tylko opłata publikacyjna tzw. publication fee 1800 zł netto ( szczegóły na stronie czasopisma). Autorzy po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu artykułu sami dokonują zgłoszenia tekstu przez system https://mc.manuscriptcentral.com/ijmesgh / template according to the requirements of the journal.  Please send your articles to the conference e – mail address. The Conference Scientific Board will select 3 BEST PAPER AWARD, which will be exempt from the so-called submission fee and sent for review. After obtaining positive reviews, only the publication fee of 1800 PLN net (details on the website of the journal) will apply. After receiving information about the qualification of the article, the authors themselves submit the text via the system https://mc.manuscriptcentral.com/ijmesgh .
 3. Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomiczno–Społecznej w Ostrołęce – http://ojs.wsa.edu.pl/index.php/sj-economics  – 5 pkt. (w języku angielskim) / Scientific Journals of the Higher School of Economics and Social in Ostroleka – 5 points. (In English) bezpłatnie / free
 4. Czasopismo Logistyka i Transport (20 pkt na liście MEiN) – bez opłat http://www.logistics-and-transport.eu/pl/ bezpłatnie / free
 5. Publikacja w monografii wydanej w Wydawnictwie z listy MNISZW – 80 pkt. Za publikację rozdziału w monografii naukowej o wartości 80 pkt autor otrzymuje 20 punktów. / Publication in a monograph published in a publishing house from the MNISZW list – 80 points. For publication of a chapter in a scientific monograph worth 80 points, the author receives 20 points. bezpłatnie / free

Przesłanie do 15.11.2022 r. referatu w formie elektronicznej na adres e–mail: paradygmaty@wsa.edu.pl  The paper  should be send in electronic form to the e–mail address  paradygmaty@wsa.edu.pl  untill November 15, 2022.

 

MIEJSCE KONFERENCJI / THE PLACE OF CONFERENCE

Konferencja odbędzie się w obiekcie Alumnat w malowniczej miejscowości Tykocin. Lokalizacja i historia Alumnatu sprawiają, iż jest to jedno z najciekawszych miejsc turystycznych na Podlasiu. Miejsce to było również planem filmowym takich filmów, jak: „U Pana Boga w ogródku”, „U Pana Boga za miedzą” w reżyserii Jacka Bromskiego.

Tykocin Alumnat szczegółowe informacje http://alumnat.eu  / ALUMNAT IN TYKOCIN detailed  information  http://alumnat.eu

Zapraszamy do twórczego spędzenia czasu w Królewskim Mieście Tykocin. /

The conference will take place in the Alumnat venue in the picturesque town of Tykocin. The location and history of the Alumnat make it one of the most interesting tourist destinations in Podlasie. The place was also the set of such films as: „U Pana Boga w ogródku”, „U Pana Boga za miedzą” directed by Jacek Bromski. Tykocin Alumnat detailed information  http://alumnat.eu

We invite you to spend your time creatively in the Royal Town of Tykocin.

 

 

BIURO KONFERENCJI: The conference office

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży / Higher School of Agribusiness in Łomza

 1. Studencka 9, 18–400 Łomża/ 9 Studencka Street

Tel./fax. 86 216 94 97/ phone/ fax + 48 86216 94 97

e–mail: paradygmaty@wsa.edu.plhttp://zeszyty-naukowe.wsa.edu.pl/paradygmaty2022/

 

KOMITET ORGANIZACYJNY/ ORGANIZING COMMITTEE:

Przewodniczący: dr inż. Ireneusz Żuchowski/Chairman: Ireneusz Zuchowski PhD, dr Aneta Bełdycka-Bórawska/Chairman Aneta Bełdycka-Bórawska PhD

Sekretarz: dr inż. Ireneusz Żuchowski, dr hab. Piotr Bórawski, prof. UWM

 

Członkowie: Members:

dr inż. Michał Jakub Kruszyński / Michał Jakub Kruszyński PhD

dr Grzegorz Olszewski / Grzegorz Olszewski PhD

dr Krzysztof Zalewski / Krzysztof Zalewski PhD

dr Marta Łępicka / Marta Łępicka, Phd

dr Wojciech Truszkowski/ Wojciech Truszkowski PhD

mgr Beata Kalinowska / Beata Kalinowska MA

mgr Bartosz Murat / Bartosz Murat MA

mgr Natalia Oleszczyk / Natalia Oleszczyk MA

mgr Tadeusz Olszewski / Tadeusz Olszewski MA

mgr Rafał Wyszomierski/Rafał Wyszomierski MA

mgr Aleksandra Engler-Jakubiak / Aleksandra Engler-Jakubiak MA

mgr Piotr Jakubiak / Piotr Jakubiak MA

mgr Beata Kalinowska / Beata Kalinowska MA

mgr Rafał Wyszomierski/Rafał Wyszomierski MA

mgr Sanisław Derehajło / Stanisław Derehajło MA

mgr Magdalena Tymińska / Magdalena Tymińska MA

mgr Mariusz Dawidziuk / Mariusz Dawidziuk MA

mgr Krzysztof Cwalina / Krzysztof Cwalina MA

mgr Marek Bartłomiej Bórawski / Marek Bartłomiej Bórawski MA

 

 

Program Z Paradygmaty 2022
Program Z Paradygmaty 2022
Program-z-Paradygmaty_2022.docx
133.6 KiB
227 Downloads
Szczegóły