Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Rolnictwo XXI wieku – wyzwania, perspektywy, kierunki rozwoju” 22-25 maja 2023r.

Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

wraz z

Polskim Towarzystwem Agronomicznym O/Łomża

Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej O/Podlaski

Instytutem Technologiczno – Przyrodnicznym w Falentach

Instytutem Ochrony Roślin, TSD w Białymstoku

Katedrą Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu UWM w Olsztynie

Polskim Towarzystwem Łąkarskim O/Olsztyn

Katedrą Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

 

zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową:

„Rolnictwo XXI wieku – wyzwania, perspektywy, kierunki rozwoju”.

Konferencja odbędzie się w dniach 22-25 maja 2023r.

 

Partner Strategiczny Województwo Podlaskie

Komunikat 1 z kartą zgłoszenia

2023 Komunikat
2023 Komunikat
2023_komunikat_1-v7_2.docx
30.2 KiB
293 Downloads
Szczegóły

KOMITET NAUKOWY

prof. Lisa Holden – Pennsylvania State University
prof. Laszlo Kulcsar – Pennsylvania State University
prof. Serik Makysh ENU Kazachstan
prof. Aida Zhagyparova ENU Kazachstan
prof. Baurzhan Tolysbayev ENU Kazachstan
prof. Lyzzat Sembieva ENU Kazachstan
prof. dr hab. Rudolf Michałek, czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. Maciej Kuboń
prof. dr hab. Bożena Łozowicka
prof. dr hab. Józef Szlachta
prof. dr hab. Andrzej Marczuk
prof. dr hab. Zofia Benedycka
prof. dr hab. Stanisław Benedycki
prof. dr hab. Ignacy Niedziółka
prof. dr hab. Śeljuto Bronisłava Vasilevna
prof. dr hab. Uladimir Skorina
prof. dr hab. Wacław Romaniuk
prof. dr hab. Ryszard Zadernowski
prof. dr hab. Sławomir Kocira
prof. dr hab. Józef Zając
prof. dr hab. Krzysztof Jankowski
prof. dr hab. Bazyli Czyżewski
prof. dr hab. Anna Matuszczak
prof. dr hab. Krzysztof Firlej
dr hab. Ewa Czech prof. UwB
dr hab. inż. Mariola Grzybowska – Brzezińska prof. UWM
dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UP
dr hab. inż. Agnieszka Brelik prof. ZUT
dr hab. inż. Elżbieta Szymańska prof. SGGW
dr hab. inż. Andrzej Parzonko prof. SGGW
dr hab. inż. Leszek Majchrzak prof. UP
dr hab. inż. Piotr Bórawski prof. UWM
dr hab. inż. Tomasz Rokicki prof. SGGW
dr hab. inż. Sławomir Obidziński prof. PB
dr hab. inż. Elżbieta Wołejko prof. PB
dr hab. inż. Janusz Zarajczyk
dr hab. inż. Anna Zadernowska
dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. URK
dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski, prof. URK
dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz prof. ZUT
dr hab. inż. Stanisław Łuniewski prof. ENU
dr inż. Aneta Bełdycka-Bórawska
dr inż. Iwona Pomianek
dr Marta Guth

 

Program naukowy konferencji obejmuje następujące obszary:

  1. inżynieria systemów agrotechnicznych, inżynieria produkcji zwierzęcej, inżynieria przetwórstwa i przechowalnictwa płodów rolnych.
  2. agronomia, łąkarstwo, alternatywne źródła energii, ochrona środowiska, inżynieria środowiska.
  3. wyzwania na rynku mleka, rozwój zrównoważony w produkcji rolniczej, ekonomika rolnictwa i zarządzanie w agrobiznesie, logistyka procesów w rolnictwie i przetwórstwie rolno – spożywczym.

Opłata konferencyjna wynosi 1200 zł dla pracowników, 1100 zł dla doktorantów i obejmuje koszty zakwaterowania (3 noclegi: 22/23, 23/24, 24/25.05.2023r), wyżywienie, materiały konferencyjne oraz wyjazd do obiektów lub pokazy o działalności związanej z tematyką obrad. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów druku. Organizatorzy przewidują możliwość opublikowania pozytywnie ocenionych artykułów w Zeszytach naukowych WSA (5pkt.) i WSES (5pkt.) – bezpłatne, Fragmenta Agronomnica (20 pkt) dla uczestników konferencji i członków PTA będą bezpłatne, w Agricultural Engineering (40pkt.) 1200zł. Zachęcamy do przygotowania artykułów w języku angielskim.

Miejsce konferencji: Ziołowy Zakątek (ziolowyzakatek.pl)

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2023r.: listownie na adres sekretarza konferencji lub drogą elektroniczną na adres:

konferencje@mans.edu.pl
Opłatę konferencyjną należy przekazać do 15.04.2023r. na konto:

Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMŻY

52 8757 0001 0002 6169 2000 0010

z dopiskiem w tytule przelewu: „konferencja XXI w” + nazwisko i imię uczestnika

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. inż.  Andrzej Borusiewicz, prof. Uczelni – przewodniczący

dr inż. Ireneusz Żuchowski – z-ca przewodniczącego

dr inż. Jolanta Puczel – sekretarz

dr hab. Piotr Kaczyński

dr inż. Michał Kruszyński

dr inż. Piotr Ponichtera

dr inż. Marek Zadernowski

dr inż. Janusz Lisowski

dr inż. Bronisław Puczel

dr inż. Zbigniew Skibko

dr Marta Pietruszyńska

mgr inż. Henryk Porwisiak

Adres do korespondencji:

dr inż. Jolanta Puczel

Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

Studencka 19, 18-402 Łomża

e-mail: konferencje@mans.edu.pl

2023 Komunikat
2023 Komunikat
2023_komunikat_1-v7_2.docx
30.2 KiB
293 Downloads
Szczegóły