Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Rolnictwo XXI wieku – wyzwania, perspektywy, kierunki rozwoju” 22-25 maja 2023r.

Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

wraz z

Polskim Towarzystwem Agronomicznym O/Łomża,

Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej O/Podlaski,

Instytutem Ochrony Roślin TSD w Białymstoku,

Katedrą Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu UWM w Olsztynie,

Polskim Towarzystwem Łąkarskim O/Olsztyn,

Katedrą Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową:

„Rolnictwo XXI wieku – wyzwania, perspektywy, kierunki rozwoju”.

Konferencja odbędzie się w dniach 22-25 maja 2023r.

Komunikat 1 z kartą zgłoszenia

2023 Komunikat 1-v6
2023 Komunikat 1-v6
2023_komunikat_1-v6.docx
29.6 KiB
6 Downloads
Szczegóły

KOMITET NAUKOWY

prof. Lisa Holden – Pennsylvania State University

prof. Laszlo Kulcsar – Pennsylvania State University

prof. Makysh Serik ENU Kazachstan

prof. Aida Zhagyparova ENU Kazachstan

prof. Lyazzat Sembiyeva ENU Kazachstan

prof. dr hab. Rudolf Michałek, czł. rzecz. PAN

prof. dr hab. Maciej Kuboń

prof. dr hab. Bożena Łozowicka

prof. dr hab. Józef Szlachta

prof. dr hab. Andrzej Marczuk

prof. dr hab. Zofia Benedycka

prof. dr hab. Stanisław Benedycki

prof. dr hab. Ignacy Niedziółka

prof. dr hab. Śeljuto Bronisłava Vasilevna

prof. dr hab. Uladimir Skorina

prof. dr hab. Wacław Romaniuk

prof. dr hab. Ryszard Zadernowski

prof. dr hab. Sławomir Kocira

prof. dr hab. Józef Zając

prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

prof. dr hab. Bazyli Czyżewski

prof. dr hab. Anna Matuszczak

prof. dr hab. Krzysztof Firlej

dr hab. Ewa Czech prof. UwB

dr hab. Mariola Grzybowska – Brzezińska prof. UWM

dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UP

dr hab. Agnieszka Brelik prof. ZUT

dr hab. Elżbieta Szymańska prof. SGGW

dr hab. Andrzej Parzonko prof. SGGW

dr hab. Leszek Majchrzak prof. UP

dr hab. Piotr Bórawski prof. UWM

dr hab. Tomasz Rokicki prof. SGGW

dr hab. Sławomir Obidziński prof. PB

dr hab. Janusz Zarajczyk

dr hab. Anna Zadernowska

dr hab. Urszula Malaga-Toboła, prof. URK

dr hab. Dariusz Kwaśniewski, prof. URK

dr hab. Bartosz Mickiewicz prof. ZUT

dr hab. Stanisław Łuniewski prof. ENU

dr Aneta Bełdycka-Bórawska

dr inż. Iwona Pomianek

dr Marta Guth

dr Michał Kruszyński

 

Program naukowy konferencji obejmuje następujące obszary:

  1. inżynieria systemów agrotechnicznych, inżynieria produkcji zwierzęcej, inżynieria przetwórstwa i przechowalnictwa płodów rolnych.
  2. agronomia, łąkarstwo, alternatywne źródła energii, ochrona środowiska, inżynieria środowiska.
  3. wyzwania na rynku mleka, rozwój zrównoważony w produkcji rolniczej, ekonomika rolnictwa i zarządzanie w agrobiznesie, logistyka procesów w rolnictwie i przetwórstwie rolno – spożywczym.

Opłata konferencyjna wynosi 1200 zł dla pracowników, 1100 zł dla doktorantów i obejmuje koszty zakwaterowania (3 noclegi: 22/23, 23/24, 24/25.05.2023r), wyżywienie, materiały konferencyjne oraz wyjazd do obiektów lub pokazy o działalności związanej z tematyką obrad. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów druku. Organizatorzy przewidują możliwość opublikowania pozytywnie ocenionych artykułów w Zeszytach naukowych WSA (5pkt.) i WSES (5pkt.) – bezpłatne, Fragmenta Agronomnica (20 pkt) dla uczestników konferencji i członków PTA będą bezpłatne, w Agricultural Engineering (40pkt.) 1200zł. Zachęcamy do przygotowania artykułów w języku angielskim.

Miejsce konferencji: Ziołowy Zakątek (ziolowyzakatek.pl)

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2023r.: listownie na adres sekretarza konferencji lub drogą elektroniczną na adres:

konferencja@mans.edu.pl
Opłatę konferencyjną należy przekazać do 15.04.2023r. na konto:

Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMŻY

52 8757 0001 0002 6169 2000 0010

z dopiskiem w tytule przelewu: „konferencja XXI w” + nazwisko i imię uczestnika

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. Andrzej Borusiewicz – przewodniczący

dr inż. Ireneusz Żuchowski – z-ca przewodniczącego

dr inż. Jolanta Puczel – sekretarz

dr hab. Piotr Kaczyński

dr inż. Piotr Ponichtera

dr inż. Marek Zadernowski

dr inż. Janusz Lisowski

dr inż. Bronisław Puczel

dr inż.. Zbigniew Skibko

dr Marta Pietruszyńska

dr Aneta Bełdycka-Bórawska

mgr inż. Henryk Porwisiak

Adres do korespondencji:

dr inż. Jolanta Puczel

Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

Studencka 19, 18-402 Łomża

e-mail: konferencja@mans.edu.pl

 

2023 Komunikat 1-v6
2023 Komunikat 1-v6
2023_komunikat_1-v6.docx
29.6 KiB
6 Downloads
Szczegóły