40(2/2009)

  1. Bożena Borkowska, Ewa Falkowska – Pijagin

Zagadnienie transplantologii w społecznej świadomości mieszkańców Ostrołęki

  1. Monika Pietruszka, Ewa Falkowska -Pijagin

Zjawisko transplantacji w opinii środowiska medycznego Szpitala Ogólnego w Kolnie

  1. Joanna Święszkowska, Ewa Falkowska – Pijagin

Poglądy na temat aborcji w śród podopiecznych NZOZ Alicja Nobis w Kolnie

  1. Julia Larysa Bednarczyk, Waldemar Pędziński

Bariery w dotarciu kobiet do zapłodnienia in vitro

  1. Barbara Górska – Deroń, Zdzisław Szałkowski

Zagadnienia etyczne w prenatalnym poradnictwie genetycznym – ograniczenia i względne przeciwwskazania w diagnostyce prenatalnej

  1. Diana Szklarz, Ewa Falkowska – Pijagin

Stres jako czynnik warunkujący stan zdrowia i choroby

  1. Bożena Śliwecka, Ewa Falkowska – Pijagin

Aspekty prawne i etyczne eutanazji a opinie na temat eutanazji grupy mieszkańców Kolna

  1. Edyta Załęcka, Zbigniew Puchalski, Jarosław Szymczuk

Ból – przyjaciel czy wróg w chirurgii

Icon of ZN 40 ZN 40 (1.4 MiB)