44(1/2010)

 1. Ewa Majewska, Waldemar Pędziński

Występowanie wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia na podstawie programu „Zdrowi Mieszkańcy to Zdrowe Mazowsze”

 1. Elżbieta Modzelewska, Maria Wilińska

Wpływ karmienia piersią na stan zdrowia i rozwój dziecka

 1. Marzena Lisowska, Maria Wilińska

Szczepienia ochronne – przeszłość i teraźniejszość

 1. Maria Wilińska, Renata Orłowska

Choroby nowotworowe przewodu pokarmowego w Polsce

 1. Edyta Bielecka, Andrzej Gomuła

Starzenie się społeczeństwa – problem społeczny i psychologiczny

 1. Małgorzata Chojnowska, Andrzej Gomuła

Współczesne techniki sterylizacji

 1. Agnieszka Maria Turowska, Ewa Falkowska – Pijagin

Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek SZPZOZ w Ostrołęce

 1. Maria Wilińska, Elżbieta Modzelewska

Wpływ karmienia piersią na stan zdrowia i rozwój dziecka

 1. Jakub Grabowski

Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu niestabilności stawu rzepkowo-udowego

 1. Alina Pawluczuk, Maria Wilińska

Analiza czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o karmieniu piersią

 1. Małgorzata Samsel, Zbigniew Puchalski

Opieka pielęgniarska nad chorym po częściowej amputacji kończyny dolnej z powodu stopy cukrzycowej

Icon of ZN 44 ZN 44 (1.4 MiB)