45(2/2010)

  1. Janusz Bobulski

Zastosowanie transformaty falkowej w ekstrakcji cech twarzy

  1. Tomasz Huścio, Adam Radziejewski

Multimedialny podręcznik programowania w Visual Basic for Applications

  1. Tomasz Huścio, Janusz Pawczyński

Wirtualna pracownia programowalnych systemów sterowania

  1. Tomasz Huścio, Łukasz Kobyliński

Figury geometryczne – oprogramowanie do nauki geometrii

  1. Edward Oczeretko

Przekształcenie Hilberta w przetwarzaniu wybranych sygnałów biomedycznych

  1. Wiesław Półjanowicz

Tworzenie multimedialnych materiałów dydaktycznych – przegląd istniejących rozwiązań

Icon of ZN 45 ZN 45 (4.3 MiB)