48(2012)

 1. Piotr Baczar

Rola samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji w rozwiązaniu sytuacji kryzysowych

 1. Wojciech Bajeński

Negocjacje kryzysowe w Służbie Więziennej jako opcja rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych

 1. Andrzej Bałandynowicz

Kryzys Polskiego systemu penitencjarnego a próba jego reformowania z pozycji rewolucji, a nie stagnacji

 1. Agnieszka Brzostek

Udział organów gminy w zapewnieniu porządku publicznego i bezpieczeństwa – wybrane zagadnienia

 1. Wiktor Gawroński

Wybrane aspekty funkcjonowania powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego

 1. Arkadiusz Gliszczyński

Przestępczość nieletnich – niewydolność procesu socjalizacji, czy kryzys systemu prawnego

 1. Kamil Goryń

Działania organizacji pozarządowych w sytuacjach kryzysowych, na przykładzie powodzi z 2010 r.

 1. Marcin Górnikiewicz

Rozpoznanie kulturowe w działaniach psychologicznych. Zarządzanie operacją psychologiczną na współczesnym polu walki

 1. Paweł Gromek

Projekt ewakuacji ludności na bazie Management Institute – wstęp do zarządzania

 1. Ryszard Jakubczak

Niektóre dylematy bezpieczeństwa narodowego

 1. Ryszard A. Jakubczak

Uwarunkowania międzynarodowe a edukacja bezpieczeństwa w Polsce

 1. Weronika Jakubczak

Kryzys w rozwoju cywilizacji

 1. Mieczysław Koziński

Teoretyczny wymiar zarządzania kryzysowego

 1. Krzysztof Lisek

Ważniejsze kwestie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

 1. Bogdan Panek

Zarządzanie kryzysowe NATO i jego przyszłość po szczycie w Chicago

 1. Adam Petelski

System ochrony państwa w starciu z ideologiami wybranych subkultur na przykładzie rozważań psychologicznych i dobrych praktyk

 1. Jacek Pietraszewski

Straż Miejska służbą porządku publicznego

 1. Mariusz P. Podyma

Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa w kontekście zarządzania kryzysowego

 1. Robert Poklek

Stres funkcjonariuszy Służby Więziennej pracujących w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności

 1. Rafał Wróbel

Multimedialny trening decyzyjny a ochrona infrastruktury krytycznej

 1. Patrycja Wróblewska

(Nie)możliwości użycia organizacji pozarządowych w zarządzeniu kryzysowym na przykładzie organizacji skautowych w Polsce

 1. Robert Zasłona

Policja w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w sytuacjach kryzysowych na przełomie lat 1990 – 2012

 1. Wiesław Zawadzki

Udział Straży Miejskiej w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie miasta Białystok

Icon of ZN 48 ZN 48 (3.1 MiB)