49(1/2013)

  1. Marianna Giedź, Jacek Ogrodnik, Barbara Burak – Czapiuk, Dorota Kukowska

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem leczonym w oddziale intensywnej terapii

  1. Walentyna Gnidziejko, Zbigniew Puchalski, Joanna Szwarc – Woźniak

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po endoprotezoplastyce biodra

  1. Hanna Herbaczewska, Zbigniew Puchalski, Joanna Szwarc – Woźniak

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem ze złamaniem szyjki kości udowej

  1. Jadwiga Jaszak, Jacek Ogrodnik, Barbara Burak – Czapiuk, Dorota Kukowska

Rola pielęgniarki we wczesnej rehabilitacji pacjenta po udarze mózgu

  1. Grażyna Kazimierczyk, Zbigniew Puchalski, Joanna Szwarc – Woźniak

Rola pielęgniarki w leczeniu i profilaktyce odleżyn

  1. Ewa Kowalska, Zbigniew Puchalski, Joanna Szwarc – Woźniak

Leczenie zachowawcze owrzodzeń żylnych kończyn dolnych. Rola i zadania pielęgniarki w procesie leczenia

  1. Barbara Mełech, Jacek Ogrodnik, Barbara Burak – Czapiuk, Dorota Kukowska

Rola pielęgniarki w diagnozowaniu i leczeniu chorych uzależnionych od alkoholu

  1. Barbara Śliwińska, Jarosław Szymczuk, Dorota Kukowska

Rola pielęgniarki w opiece okołooperacyjnej nad pacjentem z przepukliną brzuszną

  1. Joanna Zielińska, Andrzej Gomuła, Joanna Szwarc – Woźniak

Rola pielęgniarki w dializoterapii

  1. Danuta Kozłowska, Jolanta Łodzińska

Świadomość skutków zdrowotnych nadużywania alkoholu przez dorosłych na podstawie badań przeprowadzonych wśród młodzieży gimnazjalnej i osób dorosłych w Łomży.

Icon of ZN 49 ZN 49 (1.3 MiB)