51(3/2013)

  1. Irena Amilusik, Jacek Ogrodnik, Barbara Burak – Czapiuk, Dorota Kukowska

Pielęgnowanie i rehabilitacja osób z chorobą Parkinsona

  1. Anna Borowik, Jarosław Szymczuk, Dorota Kukowska

Ocena jakości życia u chorych z paraplegią

  1. Katarzyna Maria Ćwiklińska, Waldemar Pędziński

Problemy społeczne ludzi starych na podstawie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Szpitala Powiatowego w Makowie Mazowieckim

  1. Ewa Hackiewicz, Jarosław Szymczuk, Dorota Kukowska

Proces pielęgnowania według indywidualnego planu opieki w chorobie Alzheimera

  1. Irena Karwowska, Andrzej Gomuła, Joanna Szwarc – Woźniak

Opieka i pielęgnowanie pacjentów z chorobą Alzheimera

  1. Tatiana Lewczuk, Jacek Ogrodnik

Problemy pielęgnacyjne osób starszych chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

  1. Aleksandra Malka, Alicja Palczewska, Bożena Kozikowska, Joanna Szwarc – Woźniak

Wielkie problemy geriatryczne

  1. Danuta Olejarz, Andrzej Gomuła

Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera

  1. Ewa Tomaszewska, Andrzej Gomuła, Joanna Szwarc – Woźniak

Postępowanie pielęgniarskie w chorobie Parkinsona w domu pomocy społecznej

  1. Ewa Napiórkowska, Jolanta Łodzińska

Problemy pielęgnacyjne w opiece nad pacjentem chorym na cukrzycę na podstawie badań przeprowadzonych w śród pacjentów szpitala SP ZOZ w Makowie Mazowieckim

Icon of ZN 51 ZN 51 (1.2 MiB)