52(4/2013)

  1. Hanna Gawrych, Jan Urban

Wpływ świadomości kobiet na profilaktykę i leczenie raka sutka

  1. Monika Getek, Jan Urban

Znaczenie nadań cytologicznych w profilaktyce raka szyjki macicy

  1. Ewa Kopytek, Zbigniew Puchalski, Joanna Szwarc – Woźniak

Pielęgnowanie pacjentki po mastektomii

  1. Iwona Mierzejewska, Zdzisław Szałkowski, Ewa Falkowska – Pijagin

Współczesne poglądy na diagnostykę i postępowanie w chorobach nowotworowych gonady żeńskiej

  1. Wiesława Pawłowska, Zdzisław Szałkowski, Ewa Falkowska – Pijagin, Elżbieta Jankowska

Choroby łagodne i nowotwory gruczołu sutkowego – współczesne poglądy na etiopatogenezę, diagnostykę i postępowanie

  1. Kinga Płoska, Jan Urban

Wiedza i świadomość kobiet na temat raka jajnika

  1. Zuzanna Popkowska, Mirosława Urban

Profilaktyka raka szyjki macicy a szczepienia HPV

  1. Beata Wierzbicka, Jan Urban

Analiza wczesnych powikłań u kobiet poddanych leczeniu chirurgicznemu i rehabilitacji z powodu raka piersi

  1. Alina Mrozek, Zdzisław Szałkowski, Ewa Falkowska – Pijagin, Elżbieta Jankowska

Jakość życia kobiet w chorobie nowotworowej

  1. Dorota Lubak, Jolanta Łodzińska

Analiza czynników stresogennych w pracy instrumentariuszki Bloku Operacyjnego

Icon of ZN 52 ZN 52 (1.7 MiB)