53(1/2014)

  1. Jacek Cholewicki

Ewolucja budżetu państwa w ujęciu zasobowym w latach 2006 – 2012

  1. Jacek Cholewicki

Pojęcie, powstanie i przemiany instytucji budżetu

  1. Piotr Mazuruk

The Institution of The Ombudsman (The Commissioner for Human Rights): The perspectives of its establishment in the Republic of Belarus

  1. Grzegorz Olszewski

Zarządzanie w polskiej Policji

  1. Mirosław Rosak

Standardy bezpieczeństwa kryminalistycznych baz danych

  1. Artur Daniel Śledziewski

Prawne i socjologiczne aspekty działalności Podlaskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw

Icon of ZN 53 ZN 53 (1.0 MiB)