56(4/2014)

  1. Bogusława Buczyńska, Jolanta Puczel, Bronisław Puczel, Andrzej Borusiewicz

Plonowanie trzech odmian owsa bezłuskowego w latach 2012-2014

  1. Elżbieta Krukowska, Jolanta Puczel, Bronisław Puczel, Andrzej Borusiewicz

Wpływ zróżnicowanego terminu siewu na plonowanie odmian gryki w doświadczeniu przeprowadzonym w SDOO w Krzyżewie w roku 2014

  1. Wojciech Lipiński, Halina Lipińska, Ewa Stamirowska – Krzaczek, Rafał Kornas

Badania zawartości azotu mineralnego w glebach użytków rolnych w Polsce i ich funkcja w ocenie oddziaływania na środowisko

  1. Janusz Lisowski, Henryk Porwisiak

Porównanie plonowania bulw i skrobi w 10 odmianach ziemniaka średnio wczesnego w trzech okresach wegetacyjnych

  1. Przemysław Marchewka, Jolant Puczel, Bronisław F. Puczel

Plonowanie trzech odmian kukurydzy uprawianej na ziarno w latach 2012 – 2014

  1. Tomasz Marczuk, Daniel Wiśniewski

Badanie wydajności eksploatacyjnej, jednostkowego zużycia paliwa, powierzchni ugniecionej kołami oraz dystansu pokonanego na polu agregatu uprawowo – siewnego wykonanego samodzielnie oraz maszyn w uprawie tradycyjnej

  1. Tomasz Marczuk, Dariusz Dobrzycki

Porównanie dwóch metod koszenia zielonek

  1. Iwona Modzelewska, Andrzej Borusiewicz

Możliwości rozwoju gospodarstw produkujących trzodę chlewną, działających w grupie producentów rolnych

  1. Piotr Ponichtera, Bartłomiej Lewicki

Charakterystyka materiału siewnego zbóż jarych w gminie Janów

Icon of ZN 56 ZN 56 (2.1 MiB)