59(3/2015)

  1. Magdalena Korwek, Stanisław Benedycki, Bronisława Szeluto

Nasiennictwo traw w województwie podlaskim w latach  2011 – 2013/Seed grass in podlaskie in the years 2011 – 2013

  1. Danuta Murawa, Janusz Lisowski, Sylwia Czaplicka

Porównanie plonowania pszenżyta ozimego przy zastosowaniu dwóch poziomów agrotechniki/ Comparison of yield six of some very early potato varieties in 2013-2014

  1. Janusz Lisowski, Franciszek Przała, Jolanta Puczel, Marcin Perkowski

Porównanie plonowania trzech wybranych odmian jęczmienia ozimego w latach 2013-2014/ Comparison of yield three selected winter barley cultivars in 2013-2014

  1. Konrad Przybyłowski, Zofia Benedycka, Wladimir Srokima

Uprawa dyni oleistej (Cucurbitapepovar. Oleifera Pietsch.) jako alternatywne źródło dochodu dla małych gospodarstw rolnych/ Growing pumpkin oil

(Cucurbita pepo var. Oleifera Pietsch.) as an alternative source of income  for small farmers

  1. Barbara Zalewska, Stanisław Benedycki, Zofia Benedycka, Bronisława Szeluto

Zmiany w sposobach konserwacji pasz z użytków zielonych w latach 1990 – 2010 na terenie gminy Turośl/ Changes in the methods of preservation  of fodder from pastures in the years 1990 – 2010 in the Commune Turośl

  1. Krzysztof Zalewski

Produkcja nawozów naturalnych w województwie podlaskim w latach 2005 – 2013/ Production of natural fertilizers in podlaskie in the years 2005 – 2013

Icon of ZN 59 ZN 59 (617.9 KiB)