60(4/2015)

  1. Andrzej Dąbkowski, Stanisław Benedycki, Janusz Lisowski

Problem wypalania traw w powiecie ostrołęckim w latach 2010 – 2013/ The problem of grass burning in the district of Ostrołęka in the years 2010 – 2013

2. Andrzej Borusiewicz, Paulina Drożyner

Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w ocenie ziarna wybranych gatunków roślin uprawnych w zależności od rodzaju nawożenia/ The use of image computer analysis in assessing  a grain of the selected crops species of crops depending on the type of a used fertilizer

  1. Jolanta Puczel, Andrzej Borusiewicz, Józef Adamczyk

Określenie zdolności plonotwórczych wybranych odmian grochu pastewnego w warunkach woj. Podlaskiego/ Determining the capacity of selected varieties yield components of fodder pea  in the podlaskie voivodeship

  1. Grzegorz Sowiński

Behawior w ocenie dobrostanu krów mlecznych/Behavior evaluation of the welfare of dairy cows

  1. Tomasz Marczuk, Rafał Milewski 

Wpływ modelu silnika na wybrane parametry ciągnika rolniczego współpracującego z agregatem uprawowym/ The influence of the motor model on selected parameters of tractor cooperating with the unit to growing

  1. Janusz Lisowski, Vladimir Skorina

Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na plon i cechy biometryczne Topinamburu (helianthus tuberosus)/ Influence organic and mineral fertilization on yield and biometric characteristics of jerusalem artichoke (helianthus tuberosus)

 

ZN 60
ZN 60
ZN-60_2.pdf
1.5 MiB
1987 Downloads
Szczegóły