61(1/2016)

 1. Anna Bałuch-Małecka, Stanisław Benedycki, Jacek Alberski, Tadeusz Bernatowicz Plonowanie mieszanek trawiasto-bobowatych w warunkach północno-wschodniej Polski/ Yielding of grass-legume mixtures in north-east part of Poland
 2. Janusz Lisowski, Andrzej Borusiewicz, Piotr Ponichtera
  Porównanie plonu ogólnego sześciu odmian ziemniaka skrobiowego w trzech sezonach wegetacyjnych w ZDOO Marianowo/ Comparison of the total yield of six varieties of potato starch in three growing seasons in ZDOO Marianowo
 3. Jolanta Puczel, Bronisław F. Puczel, Józef Adamczyk
  Stopień porażenia kukurydzy użytkowanej na ziarno przez grzyby z rodzaju Fusarium w latach 2014-2015/ The degree of infection maize grain utilized by fungi of the genus fusarium in the years 2014-2015
 4. В. В. Скорина
  ВЛИЯНИЕ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ ЧЕСНОКА ОЗИМОГО В КУЛЬТУРЕ IN-VITRO
 5. Б. В. ШЕЛЮТО, И. М. ПАНКОВА
  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕСТУЛОЛИУМА В ЧИСТОМ ВИДЕ И В СОСТАВЕ БИНАРНЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ
 6. Ryszard Zadernowski, Beata Piłat
  Zmiany w zawartości błonnika pokarmowego w dojrzewających korzeniach marchwi/ Changes in the content dietary fiber in maturing roots of carrots

 

ZN 61
ZN 61
ZN-61.pdf
1.0 MiB
2427 Downloads
Szczegóły

Dodaj komentarz