62(2/2016)

 1. Ewa Jakubiak
  Zintegrowany system bezpieczeństwa RP/The integrated security system of the Republic of Poland
 2. Grzegorz Konopko
  Udział Unii Europejskiej w budowaniu pokoju i stabilizacji na kontynencie afrykańskim na przykładzie Demokratycznej Republiki Konga/Participation of the european union in peacebuilding and stabilization on the african continent as the example of the Democratic Republic of the Congo
 3. Mariusz Kuryłowicz
  Współpraca między instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo RP, gwarancją utrzymania pożądanego poziomu bezpieczeństwa/Cooperation between the institutions responsible for the security of the Republic of Poland, the guarantee to maintain the desired level of safety
 4. Tomasz Łachacz
  Aktywność „samotnych wilków” wyzwaniem dla państwa i społeczności lokalnych/The activity of”lone wolves” as a challenge for the stateand local communities
 5. Piotr Mazuruk
  Regulacje prawne bezpieczeństwa imprez masowych/Legal security at mass events
ZN 62
ZN 62
ZN-62.pdf
603.2 KiB
2047 Downloads
Szczegóły

Dodaj komentarz