64(4/2016)

  1. Elżbieta Buchowiecka, Mirosława Urban, Joanna Szwarc-Woźniak

Rola pielęgniarki więziennej w służbie zdrowia na przykładzie Aresztu Śledczego w Suwałkach /The role of nurses in the prison health service for example Detention Centre in Suwalki

  1. Wiesława Fira, Jan Urban, Zdzisław Szałkowski, Dorota Kukowska

Świadomość kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy/Awareness of women about cervical cancer prevention

  1. Renata Minasiewicz, Jan Urban, Zdzisław Szałkowski, Dorota Kukowska

Ocena jakości życia pacjentów po usunięciu pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną lub laparoskopową/Evaluation of the quality of life of patients after removal of the gallbladder classical method or laparoscopic

  1. Urszula Skrodzka, Mirosława Urban, Joanna Szwarc-Woźniak

Wiedza przyszłych rodziców na temat przebiegu i postępowania w okresie noworodkowym oraz rola pielęgniarki/położnej/Knowledge of future parents about the conduct and behavior in the neonatal period and the role of the nurse/midwife

  1. Liudmyla Smytenko, Ida Kinalska, Joanna Szwarc-Woźniak

Poglądy społeczeństwa pielęgniarskiego Łomży (województwo podlaskie, Rzeczpospolita Polska) oraz Żytomierza (województwo żytomierskie, Ukraina) na temat eutanazji/The views of the public nursing Lomza (Podlaskie, Poland) and Zhytomyr (Zhitomir region, Ukraine) on euthanasia

  1. Alina Szczecińska, Jan Urban, Dorota Kukowska

Występowanie powikłań po endoprotezoplastyce stawu biodrowego/The occurrence of complications after hip replacement

  1. Joanna Szymańska, Mirosława Urban, Joanna Szwarc-Woźniak

Wiedza studentów magisterskich studiów pielęgniarstwa WSA w Łomży dotycząca jakości opieki pielęgniarskiej/Knowledge of students graduate studies in nursing WSA in Lomza on the quality of nursing care

 

ZN 64 Nauki Medyczne 2016
ZN 64 Nauki Medyczne 2016
ZN-64-nauki-medyczne-2016.pdf
1.0 MiB
18215 Downloads
Szczegóły