66(2/2017)

1. Anna Chromińska, Jessica Dziedzic
Polska i Niemcy w obliczu zagrożenia kryzysem migracyjnym / Poland and Germany in the face of danger of migration crisis
2. Emilia Cybulska
Sextortion – nowa forma napaści na tle seksualnym / Sextortion – new form of sexual assault
3. Mateusz Dudziak, Tomasz Łachacz
Bezpieczeństwo kulturowe a interakcje polsko – niemieckie / Security cultural and Polish – German interactions
4. Ewa Jakubiak
Bezpieczeństwo kulturowe istotnym filarem rozwoju człowieka / Security culture essential pillar of human development
5. Jerzy Obolewicz, Adam Baryłka
Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia jako jeden z dezyderatów bezpieczeństwa kulturowego / Work safety and health protection as one of the desiderata of cultural security
6. Tadeusz Paleczny
Zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego w globalizującym się świecie / Threats to cultural security in a globalizing world
7. Renata Rybacka
Tożsamość jako element bezpieczeństwa kulturowego / Identity as an element of cultural security
8. Wiesław Zawadzki
Międzynarodowe prawo humanitarne a prawa człowieka / International humanitarian law and human rights

ZN 66 2 2017
ZN 66 2 2017
ZN-66-2_2017_2.pdf
1.6 MiB
2637 Downloads
Szczegóły

ZN 66 2 2017
ZN 66 2 2017
ZN-66-2_2017.pdf
1.1 MiB
1209 Downloads
Szczegóły