68(4/2017)

1. Inna Kulaga, Liudmila Lopatnuk
Роль и место предприятий по переработке картофеля в системе картофелепродуктового подкомплекса / The role and place of potato processing enterprises in the system of potato-product sub / Rola i miejsce przedsiębiorstw przetwórstwa ziemniaków w systemie podproduktu ziemniaczanego
2. Vladimir Matsukevich
Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества: продажа на аукционах / The commercializing the unused state property: sale at auction
3. Nikalai Solovtsov, Anatoli Lopatnyuk, Peter Tiwo
Проблема нитратов при производстве качественной продукции земледелия и пути её решения / Problem of nitrates in the production of qualitative production of agriculture and the ways of its solutions / Problem azotanów w produkcji wysokiej jakości produktów rolniczych i sposoby rozwiązania tego problemu
4. Арижан К. Бейсенов, Кидирбaй Z. Аманжолов, Бартош Мицински, Сергали М. Мирзакулов, Ян Мицински
Мясная продуктивность различных генотипов мясного скота / Meat productivity of various breeds of beef cattle / Wydajność mięsna różnych ras bydła wołowego
5. Марат Б. Калмагамбетов, Сергали М. Мирзакулов, Бартош Мицински, Арижан К. Бейсенов, Ян Мицински 
Доращивание и откорм молодняка мясного скота в зависимости от способа содержания / Analysis of the growth and feeding of young cattle meat breeds depending on the method of maintenance / Analiza wzrostu i żywienia młodych ras mięsnych bydła w zależności od sposobu utrzymania
6. Марат Б. Калмагамбетов, Олег В. Даниленко, Бартош Мицински, Арижан
К. Бейсенов, Ян Мицински Скармливание различного уровня концентратов сухостойным коровам мясного скота и их влияние на молочную продуктивность / Feeding various types of concentrates of beef cows and their effect on daily gains / Żywienie bydła wołowego różnymi rodzajami koncentratów i ich wpływ na dzienny przyrost

7. Арижан К. Бейсенов, Сергали М. Мирзакулов, Бартош Мицински,
Кидирбaй Z. Аманжолов, Ян Мицински  Кормление и выращивание племенного молодняка в плем заводе „динара ранч” / Feeding and rearing young cattle in the breeding farm “dinara ranch” / Żywienie i chów młodego bydła w gospodarstwie hodowlanym „dinara ranch”
8. Индира Н. Айтжанова, Бартош Мицински, Доскали K. Найманов, Ян Мицински
Характеристика роста и развития молодняка ангусской породы, полученных и выращенных в разных зонах костанайской области /Characteristics of the growth and development of the young bulls and heifers angus breed maintained in the Kostanay region / Cechy charakterystyczne wzrostu i rozwoju młodych byków i jałówek rasy angus w regionie Kostanay
9. Арижан К. Бейсенов, Кидирбaй Z. Аманжолов, Бартош Мицински, Сергали М. Мирзакулов, Ян Мицински
Мясная продуктивность импортного и отечественного мясного скота в казахстане / Production capacity of imported and domestic beef cattle in Kazakhstan / Zdolności produkcyjne importowanego i krajowego bydła wołowego w Kazachstanie

ZN 68 4 2017
ZN 68 4 2017
ZN-68-4_2017_2.pdf
1.7 MiB
982 Downloads
Szczegóły