69(1/2018)

1. Mariusz Brzeziński, Ryszard Wasielewski
Bilans azotu, fosforu i potasu w gospodarstwach ekologicznych / Balance of nitrogen, phosphorus and potassium in organic farms

2. Vladimir V. Skorina, Vitali V. Skorina, Roman M. Puhachov
Использование биопрепарата «сохраняя урожай» при выращивании томата и огурца в защищенном грунте / Use of biopreparate «сохраняя урожай» in cultivation of tomatoes and cucuments in graduate / Wykorzystanie biopreparatu «сохраняя урожай» w uprawie pomidorów i ogórków w szklarni

3. Andrzej Borusiewicz, Rafał Borkowski
Analiza porównawcza wydajności krów oraz skład mleka przy żywieniu tradycyjnym i pmr krów mlecznych /Comparative analysis of the performance of dairy cows in traditional feeding and PMR

4. Vladimir V. Skorina, Farkhad Bagadir ogli Musaev, Sergey L. Beletsky, Nikolay N. Potrakhov
Алгоритмы компьютерного экспресс- анализ качества семян овощных культур / Computer express algorithms – analysis quality of seeds of vegetable crops / Algorytmy ekspresowe komputera – analiza jakości nasion w uprawach warzywnych

5. M.A. Ayatkhan, B. Miciński, T.K. Seiteuov, M.Ye. Zhagiparova, B. Ateykhan, A. Kolpek, T.Z. Kobzhassarov, A. Borusiewicz, J. Miciński
Study on quantity, quality and stages of development of embryos recovered from superovulated cows and heifers of different breeds in north-east Kazakhstan / Badania dotyczące ilości, jakości i etapów rozwoju zarodków pozyskanych od krów jałówek i wieloródek poddanych superowulacji różnych ras użytkowanych w północno-wschodnim Kazachstanie

6. Janusz Lisowski Henryk Porwisiak
Cechy biometryczne drzewa oxytree oraz wykorzystanie szybkości wzrostu jako produkcja biomasy dla potrzeb energetyki / Biometric features of the oxytree tree and the use of growth rate as biomass production for the needs of energy

7. Janusz Lisowski, Magdalena Wyszyńska, Beata Rzępołuch
Porównanie plonowania ślazowca pensylwańskiego i miskanta olbrzymiego w trzecim roku uprawy / Comparison of the yielding of virginia mallow and miscanthus giganteus in the
third year of cultivation

8. Kuantar Alichan, Bartosz Miciński, Andrzej Borusiewicz, Jan Miciński
Composition and physical properties of mammals milk / Skład i właściwości fizyczne mleka ssaków

9. Tomasz Marczuk, Juliusz Chrostek, Sławomir Obidziński
Wpływ ciśnienia powietrza w ogumieniu i rodzaju nawierzchni na poślizg kół i drogę przebytą przez ciągnik rolniczy / The influence of air pressure in the tires of the first type of the surface on wheel slip and on the distance of farm tractor

10. Jolanta Turkowska, Zofia Benedycka, Stanisław Benedycki

Ekologiczna produkcja mleka na przykładzie OSM Piątnica oddział w Ostrołęce / The organic production of milk on the example of the DDC Piątnica branch in Ostrołęka

11. Monika Klekotko, Zofia Benedycka, Stanisław Benedycki
Historia osadnictwa i gospodarki rolnej w gminie Augustów / The history of colonization and development of agriculture in the Augustów municipality

ZN 69 1 2018
ZN 69 1 2018
ZN-69-1_2018.pdf
1.6 MiB
2116 Downloads
Szczegóły