70 (2/2018)

1. Krzysztof Cwalina, Andrzej Borusiewicz, Łukasz Piątek
Rozwój gospodarstwa rolnego ukierunkowanego na produkcję mleka / Development of a dairy farm directed at milk production
2. Jolanta Puczel, Bronisław Puczel, Magdalena Gołębiewska
Efekty produkcyjne różnych systemów uprawy odmian łubinu żółtego oraz ich przydatność do rolnictwa ekologicznego w woj. podlaskim /Production effects of various cultivation systems of yellow lupine and their suitability for agricultural farming in Podlaskie
3. Jolanta Puczel, Bronisław Puczel, Magdalena Gołębiewska
Plonowanie dziesięciu odmian bobiku w warunkach woj. Podlaskiego w 2018 roku / Yielding of ten varieties horse bean experience in Podlaskie in the year 2018
4. Daria Bieńkowska
Spór o Białowieski Park Narodowy / Dispute about Bialowieza National Park
5. Janusz Lisowski
Porównanie plonowania i MTN wybranych odmian łubinu wąskolistnego w trzech kolejnych latach na podstawie wyników porejestrowych doświadczeń w ZDOO Marianowo / Comparison of yield and MTN of selected varieties of narrow-leafed lupine in three subsequent years based on the results of post-registration experience in ZDOO Marianowo
6. Ireneusz Żuchowski, Aleksandra Sutkowska
Wymagania pracodawców zatrudniających absolwentów studiów rolniczych / Requirements of the amployers recruiting graduates of agricultural studies

 

ZN 70 2 2018
ZN 70 2 2018
ZN-70-2_2018.pdf
1.2 MiB
1013 Downloads
Szczegóły