72(4/2018)

1. Emilia Majewska, Beata Kowalewska

Wiedza społeczeństwa na temat przyczyn powstawania i metod zwalczania cellulitu / Knowledge of society on cause on formation and methods of combating cellulite

2. Ewelina Andruczyk, Barbara Jankowiak

Postawy społeczenstwa wobec osób ze schorzeniami dermatologicznymi / Attitudes of the society to people with dermatological diseases

3 . Anna Maria Papuga, Mirosława Urban

Wpływ łusczycy na dalsze życie pacjentów hospitalizowanych w oddziale dermatologicznym w latach 2015-2017 / Influence of psoriasis on the further life of patients hospitalized n the dermatological in 2015-2017

4. Edyta Molska, Jan Urban

Ocena wiedzy pacjentów na temat cukrzycy typu LADA / Knowledge assessment of patients about diabetes type LADA

5. Marta Marcjanek, Jan Pietruski, Dorota Kukowska

Ocena jakości życia pacjentów z zaćmą starczą przed i po operacji metodą fakoemulsyfikacji w piątej dobie po zabiegu / Quality assessment of patients life with cataract before and after operation with phacoemulsification in fifth day

6. Klaudia Kubat, Zbigniew Puchalski, Joanna Szwarc-Woźniak

Jakość życia pacjentów po całkowitej wymianie stawu kolanowego / Life quality of patients after exchange of knee-joint

7. Marzena Chrostowska, Zbigniew Puchalski, Joanna Szwarc-Woźniak

Ocena jakości życia rodzin pacjentów w terminalnym okresie choroby nowotworowej w warunkach domowych / Quality assessment of patients’s families at the period of cancer disease in home conditions

8. Zoia Popilevych, Mirosława Urban

Częstość występowania chorób cywilizacyjnych wśród studentów KMU Ukrainy i WSA w Łomży / The frequency of circulation diseases within KMU Ukraina and WSA in Łomża

ZN 72 4 2018
ZN 72 4 2018
ZN-72_4_2018.pdf
1.5 MiB
12353 Downloads
Szczegóły