73 (1/2019)

1. Ryszard Zadernowski, Piotr Ponichtera, Marek Zadernowski

Prozdrowotne właściwości wtórnych metabolitów roślinnych / Healthy properties of secondary plant metabolites

2. М.Б. Калмагамбетов, Арижан К.Бейсенов, БартошМицински, Ж.Ж Адайбаев, A.T. Манкебаев, Ян Мицински, Анджей Борусиевич

Возрастные изменения экстерьера подопытных бычков мясного скота / Determination of age dependent changed of body composition of experimental bulls / Określenie zmian budowy ciała buhajków doświadczalnych wraz z wiekiem

3. М.Б. Калмагамбетов, Д.К. Карибаева,Ж.Ж Адайбаев, Арижан К.Бейсенов, БартошМицински, A.T. Манкебаев, Ян Мицински, Анджей Борусиевич

Откорм молодняка крупного рогатого скота при разных технологиях / Fattening of young cattle indifferent technologies / Opasanie młodego bydła w różnych technologiach

4. Janusz Lisowski, Dawid Grala

Cechy biometryczne i ocena przydatności topinamburu (Helianthus tuberosusL.) na cele energetyczne w drugim roku uprawy / Biomereic features and assessment of topinamburu (Helianthus tuberosusL.) for energy purposes in the second year of cultivation ZDOO Marianowo

5. Aneta Świątkowska

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii / Economic conditions for the development of entrepreneurship of Poles living in the United Kingdom

6.Вл.В. Скорина, И.Г. Кохтенкова,В.В. Скорина

Коллекционная оценка образцов чеснока озимого с учетозональности территории Беларуси / Collection assessment of samples of garlic winter with regard to thezonality of the territory of Belarus / Ocena kolekcji wzorców czosnku ozimego z uwzględnieniem terytorium Białorusi

7. Natallia L. Pashtovaya, Andrei V. Isakau

Перспективы возделывания арбуза в условиях Северо-Восточной части Республики Беларусь / Prospects of cultivation watermelon in the northeastern part of the Republic of Belarus / Persperktywy uprawy arbuza w północno-wschodniej części Republiki Białorusi

 

ZN 73 1 2019
ZN 73 1 2019
ZN-73_1_2019.pdf
1.0 MiB
618 Downloads
Szczegóły