74 (2/2019)

1. Ryszard Zadernowski, Beata Piłat, Marika Wróblewska
Ocena jakościowa nasion różnych odmian dyni oleistej / Quality assessment of seeds of different oil pumpkin varieties

2. Kanat П .Тажен, Е.И. Исламов, Cepгaли M. Мирзакулов, Анджей Борусиевич, Ян Мицински
Основные направления интенсификации производства молока в сельскохозяйственных кооперативах жамбылской области / Main directions for intensifying milk production in agricultural cooperatives in the gamble region / Główne kierunki intensyfikacji produkcji mleka w spółdzielniach rolniczych w regionie żambylskim

3. Индира Н. Айтжанова, Бартош Мицински, Анджей Борусиевич, Ян Мицински
Биотехнологический потенциал говядины мясных пород / Biotechnological potential of beef meat breeds / Biotechnologiczny potencjał mięsa wołowego

4. Vladimir V. Skorina, Tatsiana N. Kamedzko, Natallia L. Pashtovaya
Эффективность применения фунгицида Ридомил Голд МЦ, ВДГ привыращивании томата в открытом грунте / Efficiency of application of fungicide Ridomil Gold MC, EDC when growing a tomato in open ground / Skuteczność zastosowania fungicydu Ridomil Gold MC, VDG w uprawie polowej pomidora

5. Grzegorz Czapski
Analiza bezrobocia w latach 2010-2018 na obszarach wiejskich w Polsce / Analysis of unemployment in 2010-2018 on rural areas in Poland

6. Jolanta Puczel, Bronisław Puczel, Magdalena Wróblewska
Przebieg warunków pogodowych jako czynnik limitujący potencjał plonowania odmian bobiku w województwie podlaskim w 2019 roku / The course of weather conditions as a factor limiting the yield potential of faba bean cultivars in the Podlaskie in 2019

7. Mirosław Machnacki
Udział obrotu wewnętrznego w produkcji ogółem i jego wpływ na wyniki działalności gospodarstw rolnych /Share of internal wear in total production and its impact on the results of agricultural holdings

 

ZN-74-2 20192
ZN-74-2 20192
ZN-74-2_20192.pdf
1.4 MiB
712 Downloads
Szczegóły