75 (3/2019)

1. Mariusz Kozikowski
Zadania Policji w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych/
Poviat as a territorial self-government unit in Poland
2. Olga Małecka, Tadeusz Olszewski
Procesy adaptacyjne dzieci trzyletnich w przedszkolu w świetle badań/
Adaptation processes of three-year-old children in kindergarten in the light of research.
3. Anna Śliwka, Tadeusz Olszewski
Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 6 letnich jako element wspomagający ewaluację procesu dydaktyczno -wychowawczego/
Diagnosis of school readiness of 6-year-old children as an element supporting the evaluation of the didactic and educational process.
4. Piotr Baczar
Elementy współczesnego aspektu dowodzenia/
Elements of modern aspect of command.
5. Wiesław Zawadzki, Justyna Gutowska
Ocena funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na podstawie miasta Ostrów Mazowiecka/
Evaluation of the functioning of the crisis management system, based on the city of Ostrów Mazowiecka.
6. Wiesław Zawadzki, Marcin Magdziak
Straż gminna w systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta Łomża/
Communal guard in the crisis management system on the example of city Łomża

 

ZN-75-3 2019
ZN-75-3 2019
ZN-75-3_2019.pdf
2.4 MiB
2145 Downloads
Szczegóły