77 (1/2020)

1. Mariusz Brzeziński
Bilans azotu i fosforu w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka / Balance of nitrogen and phosphorus on farms focused on milk production
2. Piotr Brzozowski, Krzysztof Zmarlicki
Ekonomiczne aspekty produkcji fasoli szparagowej w Polsce / Economical aspects of green beans production in Poland
3. Andrzej Borusiewicz, Magdalena Tymińska, Stanisław Derehajło
Porównanie gospodarstw mlecznych z wolnostanowiskowym i stanowiskowym systemem utrzymania bydła / Comparison of dairy farms with the free-stall and tied cattle housing system
4. Michał Kruszyński, Grzegorz Czapski, Mateusz Janczuk
Rolnictwo ekologiczne w Polsce w latach 2005-2018 / Organic farming in Poland in the year 2005-2018
5. Janusz Lisowski, Henryk Porwisiak
Cechy biomereyczne drzew Oxytree (Paulownia Clon in vitro 112) po trzecim i czwartym roku uprawy /
Oxytree tree biometric features (Paulownia Clon in vitro 112) after third and fourth years of cultivation
6. Janusz Lisowski, Henryk Porwisiak, Aleksandra Borowa
Porównanie plonowania i wartości energetycznych ślazowca pensylwańskiego (Sida hemaphrodita) z miskantem olbrzymim (Miscanthus giganteus) po czwartym roku wegetacji / Comparison of yielding and energy characteristics of the Pensylvan slaughter (Sida hemaphrodita) with the High miscant (Miscanthus giganteus) after the fourth
year of vegetation

 

Icon of 77 1 2020 77 1 2020 (1.1 MiB)