KOMITET REDAKCYJNY/EDITORIAL COMMITTEE

  • Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief – dr Ireneusz Żuchowski
  • Sekretarz/ Secretary – dr inż. Jolanta Puczel
  • Redaktor statystyczny/Statistical Editors – dr hab. Dariusz Załuski
  • Redaktor językowy/ Editor language – mgr Alina Brulińska
  • Redaktor językowy (język angielski)/ Editor for texts in English – mgr Aneta Bałdycka-Bórawska
  • Redaktor językowy (język rosyjski)/ Editor for texts in Russian – mgr Irina Kultijasowa 
  • Redaktor techniczny/ Technical editor: dr inż. Piotr Ponichtera

Zeszyty Naukowe obszar nauk technicznych

Redaktor prowadzący/ Managing editor: prof. zw. dr hab. Czesław Miedziałowski,

Redaktorzy tematyczni/ Subject Editors: dr hab. Edward Oczeretko, dr inż. Tomasz Huścio, dr hab. Tadeusz Chyży, dr Krzysztof Czech, dr inż. Jerzy Obolewicz, dr inż. Marta Mazewska, mgr inż. Dariusz Tomaszewicz

 Zeszyty Naukowe obszar nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i przyrodniczych

Redaktor prowadzący/ Managing editor: dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz,

Redaktorzy tematyczni/Subject Editors: prof. dr hab. Stanisław Benedycki, dr inż. Mariusz Brzeziński, dr inż. Piotr Ponichtera, dr inż. Bronisław Puczel, dr inż. Janusz Lisowski,

 Zeszyty Naukowe obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Redaktor prowadzący/Managing editor: prof. zw. dr hab. n. med. Zbigniew Puchalski

Redaktorzy tematyczni/Subject Editors: prof. zw. dr hab. n. med. Zbigniew Puchalski, dr n. o zdr. Alicja Moczydłowska, mgr piel. Joanna Szwarc-Woźniak, mgr piel. Dorota Kukowska

Zeszyty Naukowe obszar nauk społecznych i humanistycznych

Redaktorzy prowadzący/Managing editor: dr hab. Weronika Jakubczak, dr Mariusz Kuryłowicz

Redaktorzy tematyczni/Subject Editors: dr hab. Piotr Bórawski, dr Piotr Baczar, dr  Dariusz Brakoniecki, dr Wiesław Zawadzki, dr Olga Kotowska, dr Zoia Sharlovych, dr inż. Ireneusz Żuchowski