VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. / 7 th International Scientific Conference PARADYGMATY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU / PARADIGMS IN MANAGEMENT 19-20 kwietnia 2018 r / 19th – 20th April 2018

International Strategic Management Association, Pennsylvania State University, USA, Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Społeczna w Ostrołęce/ Higher School of Economics and Society in Ostroleka in Ostrołęka, Katedra Ekonomii i  Zarządzania Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży/Department of Economics and Management, Higher School of Agribusiness in Łomża, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski/Faculty of Economic SciencesUniversity of Warmia and Mazury in Olsztyn, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ Department of Agrotechnology, Agricultural Production Management and Agribusiness University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika / Adam Chetnik Scientific Assoctiation in Ostroleka

Zapraszają na/ Invitation for

VII Międzynarodową Konferencję Naukową nt./ 7 th International Scientific Conference

PARADYGMATY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU / PARADIGMS IN MANAGEMENT

ŁOMŻA – TYKOCIN, 19-20 kwietnia 2018 r.

LOMZA- TYKOCIN, 19th – 20th April 2018

CELE KONFERENCJI/ THE AIMS OF CONFERENCE

 • Integracja środowisk naukowych wszystkich typów instytucji naukowych/ Integration of scientific backgrounds of all types of scientific institutions
 • Upowszechnianie wyników badań oraz inspirowanie nowych kierunków badawczych/ Dissemination research results and inspiring new research directions

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI / SCIENTIFIC  COMMITTEE

Prof. James W. Dunn

Pennsylvania State University, USA,

Prof. Thalassinos Eleftherios

University of Piraeus, Greece

Prof. dr hab. Roman Kisiel

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ University of Warmia and Mazury in Olsztyn

płk dr hab. Tomasz Kośmider, prof. ASzW

Akademia Sztuki Wojennej/ War Studies University

associate professor Volodymyr Ternovsky

Tavria State Agrotechnological University, Ukraine

dr hab. Bogusław Kaczmarek prof. UŁ  

Uniwersytet Łódzki / University of Lodz

dr hab. Krzysztof Firlej prof. UE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Cracow University of Econimics

dr hab. Andrzej Borowicz prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki/ University of  Lodz

dr hab. Bartosz Mickiewicz prof. ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny/ West Pomeranian University of Technology Szczecin

dr hab. Janusz Gołota prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. Wojciech Popławski prof. WSB

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu/  WSB Univerities in Torun

dr hab. Wojciech Wiszniewski prof. WSH

Wyższa Szkoła  Handlowa w Radomiu / Radom Academy of Economics

dr hab. Zbigniew Brodziński prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. Piotr Bórawski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. inż. Mariola Grzybowska – Brzezińska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. Agnieszka Brelik

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny/ West Pomeranian University of Technology Szczecin

dr hab. Elżbieta Jadwiga Szymańskaprof. SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie/ Warsaw University of Life Sciences – SGGW

dr hab. Katarzyna Brodzińska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. Krzysztof Jankowski, prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. Wojciech Gotkiewicz, prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr Kazimierz Parszewski prof. WSES

Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Społeczna w Ostrołęce/ Higher School of Economics and Society in Ostroleka

dr inż. Iwona Pomianek

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie/ Warsaw University of Life Sciences – SGGW

 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE/ The topics that will be addressed in the  conference:

 • Zarządzanie wiedzą / Knowledge managenet
 • Zarządzanie innowacjami/ Innovation management
 • Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie/ Resource management in the enterprise
 • Przedsiębiorczość / Entrepreneurship
 • Rozwój lokalny / Local development
 • Marketing/ Marketing
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi/ Human resources management
 • Kierownik w przedsiębiorstwie i organizacji/Manager in the company and organization

Powyższe zagadnienia nie powinny być traktowane jako wyczerpujące, lecz raczej jako propozycje tematyki wystąpień na konferencji. / The above issues should not be considered as obligatory  but rather as suggestions for the theme of the conference.

TERMINY/ TERMS

Przesłanie karty zgłoszenia na adres biura konferencji  do 31.03.2018 r./ Submission of the application form to the conference office  until March 31, 2018.

 1. Wniesienie opłaty konferencyjnej do 31.03.2018 r. obejmującej doskonałe warunki do dyskusji naukowej,  2 noclegi, wyżywienie, niespodzianki w wysokości 450 zł, doktoranci 350 zł na konto:/ Payment of the conference fee until 31st December 2017, includes excellent conditions for scientific discussion, , two nights, board, surprises. The fee of PLN 450,  PHD students – PLN 250 transfer  to an account:

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży/ Higher School of Agribusiness in Łomża

Bank Spółdzielczy w Łomży/ Cooperative Bnk in Lomza

NRB: 52 8757 0001 0002 6169 2000 0010

Z dopiskiem/ PARADYGMATY 2017” + Imię i nazwisko/ write the note / „PARADYGMATY 2017” + Name /Surname

Wniesienie opłaty za publikację zgodnie z wybranym czasopismem do 31.03.2018/Payment of the publication fee is according to the selected journal until March 31, 2018

PUBLIKACJA I OPŁATY/ PUBLICATIONS AND FEES

Przesłane referaty mogą być zgłaszane do czasopism po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w/ Papers may be submitted to journals upon receipt of positive reviews will be published in:

 1. Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce umieszczonych na liście czasopism punktowanych MNISW – 9 pkt. (w języku polskim lub angielskim) – koszt 350 zł opłata na w/w Konto WSA w Łomży / Scientific Journals of the Higher School of Economics and Social  in Ostroleka placed on the list of magazines MNISW – 9 points. (In Polish or in English) – PLN 350 fee for WSA Łomża account
 2. European Research Studies Journal (w języku angielskim) – http://www.ersj.eu/ – koszt 650 Euro opłata na konto PIRAEUS BANK, IBAN: GR0801720110005011000049212, BIC: PIRBGRAA, International Strategic Management Association/ European Research Studies Journal  ( in English) http://www.ersj.eu/ – cost 650 Euros charged for account PIRAEUS BANK, IBAN: GR0801720110005011000049212, BIC: PIRBGRAA, International Strategic Management Association
 3. International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA) http://www.ijeba.com/ (w języku angielskim)  – koszt 350 Euro,/  opłata na konto PIRAEUS BANK, IBAN: GR0801720110005011000049212, BIC: PIRBGRAA, International Strategic Management Association/ International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA) (In English)  – cost 350 Euros,/  the charge should be paid on account  PIRAEUS BANK, IBAN: GR0801720110005011000049212, BIC: PIRBGRAA, International Strategic Management Association
 1. Przesłanie do 31.03.2018 r. referatu w formie elektronicznej na adres e-mail: paradygmaty@wsa.edu.pl  The paper  should be send in electronic form to the e-mail address  paradygmaty@wsa.edu.pl  till March 31, 2018

 

MIEJSCE KONFERENCJI / THE PLACE OF CONFERENCE

Tykocin Alumnat szczegółowe informacje http://alumnat.eu  / ALUMNAT IN TYKOCIN detailed  information  http://alumnat.eu

 

BIURO KONFERENCJI: The conference office

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży/ Higher School of Agribusiness in Łomza

ul. Studencka 9, 18-400 Łomża/ 9 Studencka Street

Tel./fax. 86 216 94 97/ phone/ fax + 48 86216 94 97

e-mail: paradygmaty@wsa.edu.pl

http://zeszyty-naukowe.wsa.edu.pl/category/konferencje/

 

KOMITET ORGANIZACYJNY/ ORGANIZING  COMMITTEE:

dr inż. Ireneusz Żuchowski/ Ireneusz Zuchowski PhD

dr Andrzej Borusiewicz / Andrzej Borusiewicz PhD

dr Jerzy Kijowski / Jerzy Kijowski PhD

dr hab. Piotr Bórawski / Piotr Bórawski Associate Professor

mgr Aneta Bełdycka-Bórawska / Aneta Bełdycka-Bórawska MA

mgr Kazimierz K. Bloch/ Kazimierz K. Bloch MA

dr Marta Bloch / Marta Bloch PhD

mgr Edyta Sadowska / Edyta Sadowska MA

Karta Uczestnictwa W Konferencji Conference Participation Card 2020
Karta Uczestnictwa W Konferencji Conference Participation Card 2020
Karta-Uczestnictwa-w-Konferencji_Conference-Participation-Card_2020.docx
14.9 KiB
267 Downloads
Szczegóły

Karta Uczestnictwa W Konferencji Conference Participation Card 2020
Karta Uczestnictwa W Konferencji Conference Participation Card 2020
Karta-Uczestnictwa-w-Konferencji_Conference-Participation-Card_2020.docx
14.9 KiB
267 Downloads
Szczegóły