„Problemy Zrównoważonego Rolnictwa, Ochrona Obszarów Wiejskich, Zasobów Wodnych i Środowiska” 21-22 września 2022 r.

DYREKTOR INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

 

Zaprasza na
XXVIII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
(on-line)
„Problemy Zrównoważonego Rolnictwa, Ochrona Obszarów Wiejskich,
Zasobów Wodnych i Środowiska”
21-22 września 2022 r.

WSPÓŁORGANIZATORZY
Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
Szczecinie
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komitet Naukowy
Prof. Wacław Romaniuk (Institute of Technology and Life Sciences – National Research Institute, Poland)
Prof. Giuseppe Bazan (Università degli Studi di Palermo, Italy)
Prof. Ozgur Kisi (University of Applied Sciences, Lübeck, Germany)
Prof. Juris Priekulis (Latvia University of Agriculture, Latvia)
Prof. Jan Franklin Adamowski (McGill University, Canada)
Prof. Salim Heddam (Université 20 août 1955-Skikda, Algeria)
Prof. Okke Batelaan (Flinders University, Adelaide, Australia)
Prof. Nadhir Al-Ansari (Lulea University of Technology, Sweden)
Prof. Des E Walling (University of Exeter, United Kingdom)
Prof. Brunella Morandi (University of Bologna, Italy)
Prof. Maybelle Saad Gaballah (Agriculture and Biology Research Institute, Egypt)
Prof. Suzana Gotovac-Atlagić (University of Banja Luca, Bosnia and Herzegovina)
Prof. Habib R. Athar (Bahauddin Zakariya University, Pakistan)
Prof. Atilgan Atilgan (Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey)
Prof. Islam F. Hassan (Agriculture and Biology Research Institute, Egypt)
Prof. Sandeep Bhardwaj (CCS Haryana Agricultural University, India)
Prof. Hazem M. Kalaji (Warsaw University of Life Science, Poland)

Prof. Piotr Herbut, (University of Agricultural in Krakow, Poland)
Prof. Jacek Dach (Poznań University of Life Science, Poland)
Prof. Krzysztof Formicki (West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland)
Prof. Maciej Kuboń (University of Agricultural in Krakow, Poland)
Prof. Henryk Juszka (University of Agricultural in Krakow, Poland)
Prof. Mariusz Sojka (Poznań University of Life Science, Poland)
Prof. Andrzej Marczuk (University of Life Sciences in Lublin, Poland
Prof. Wiesław Dembek (Institute of Technology and Life Sciences – National Research Institute,
Poland)
Prof. J. Lech Jugowar (Institute of Technology and Life Sciences – National Research Institute, Poland)
Prof. Henryk Sobczuk (Institute of Technology and Life Sciences – National Research Institute, Poland)
Dr hab. Adam Koniuszy (West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland)
Dr hab. Hanna Siwek (West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland)
Dr hab. Andrzej Karbowy (West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland)
Dr hab. Piotr Bugajski (University of Agricultural in Krakow, Poland)
Dr hab. Jacek Rechulicz (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
Dr hab. Andrzej Borusiewicz (Higher School of Agribusiness in Łomża, Poland)
Dr hab. Tomasz Niemiec (Warsaw University of Life Sciences)
Dr hab. Wojciech Czekała (Poznań University of Life Science, Poland)
Dr hab. Przemysław Czerniejewski (West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland)
Dr hab. Jan Barwicki (Agency for Restructurisation and Modernisation of Agriculture in Warsaw)
Dr hab. Piotr Dąbrowski (Warsaw University of Life Science, Poland)
Dr hab. Adam Tański (West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland)
Dr hab. Karol Plesiński (University of Agricultural in Krakow, Poland)
Dr hab. Jan Kamionka (Institute of Technology and Life Sciences – National Research Institute, Poland)
Dr inż. Mateusz Malinowski, prof. URK (University of Agricultural in Krakow, Poland)
Dr Gabriel Minea (University of Bucharest, Romania)

XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa odbędzie się w dniach 21-22 września
w trybie on-line. Rozpoczęcie o godz. 10°°.

Przed rozpoczęciem konferencji udostępnimy link.

Szanowni Państwo zamieszczamy program konferencji

Program - XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Program - XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Program-XXVIII-Miedzynarodowa-Konferencja-Naukowa.pdf
744.5 KiB
210 Downloads
Szczegóły

Główne zagadnienia naukowe Konferencji:
− rozwój technologii zapewniających właściwe warunki dla zwierząt, niskoemisyjne i niskoenergetyczne budownictwo inwentarskie, bezpieczeństwo pracy, zmniejszenie energochłonności i zwiększenie efektywności produkcji,
− energetyka odnawialna na terenach wiejskich, w tym pozyskanie i zagospodarowanie biogazu rolniczego oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z produkcji roślinnej i zwierzęcej,
− zrównoważona produkcja rolna, gospodarka o obiegu zamkniętym z uwzględnieniem ochrony środowiska, rolnictwa ekologicznego, przeciwdziałania zmianom klimatu,
− zarządzanie zasobami naturalnymi oraz glebami i ochronę przyrody na obszarach wiejskich,
− innowacyjne i inteligentne rolnictwo,
− ochronę i ekologię wód, zanieczyszczenia wód oraz wpływ na bioróżnorodność;
− gospodarka wodno-ściekowa i odpadami na obszarach wiejskich;
− biotechnologia i fizjologia roślin obszarów wiejskich;
− racjonalne gospodarowanie wodą na obiektach melioracyjnych, mała retencja wodna.
Ważne informacje:
Podstawowa opłata konferencyjna wynosi 450 zł natomiast dla uczestników bez prezentacji, rozdziału w monografii oraz dla doktorantów przewidujemy zniżki. Opłata uwzględnia koszty recenzji dostarczonych przez Państwa artykułów, opracowania redakcyjnego, druku, wysyłki monografii na
podany przez Uczestników adres oraz zapewnienia transmisji on-line. Zachęcamy do przygotowania artykułu w formie rozdziału monografii (20 000 znaków), za który przysługuje 20 pkt Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Dla wszystkich uczestników Konferencji czasopismo Journal of Water of Land Development oferuje 20% zniżki za publikację artykułu (www.jwld.pl), posiadające 100 pkt MEiN.

Artykuł - Wzór PL
Artykuł - Wzór PL
Artykul-wzor-PL.pdf
1.4 MiB
402 Downloads
Szczegóły

Article - Example'
Article - Example'
Article-example.pdf
1.4 MiB
187 Downloads
Szczegóły

Ważne terminy:
Do 2.09.2022 r. – zgłoszenie udziału w Konferencji, tematu prezentacji, tytułu artykułu, dokonanie opłaty.
Do 12.09.2022 r. – nadesłanie prezentacji na adres k.borek@itp.edu.pl
Do 23.09.2022 r. – nadesłanie artykułów do monografii

Opłatę za konferencję należy wnieść na konto:
ALIOR BANK 40 2490 0005 0000 4530 9244 4533
z dopiskiem: Konferencja ITP i z podaniem nazwiska uczestnika, za którego wniesiono opłatę.

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres:

Zgłoszenie Uczestnictwa XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zgłoszenie Uczestnictwa XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zgloszenie-uczestnictwa-XXVIII-Miedzynarodowa-Konferencja-Naukowa.docx
30.9 KiB
102 Downloads
Szczegóły

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Warszawa
Zakład Technologiczny
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32
lub e-mailem na oba adresy: k.borek@itp.edu.pl; k.mazur@itp.edu.pl
Kontakt
dr inż. Kamila Mazur
tel. (+48) 694 478 859
e-mail: k.mazur@itp.edu.pl
dr inż. Adam Brysiewicz
tel. (+48) 692 377 439
a.brysiewicz@itp.edu.pl
mgr inż. Kinga Borek
tel. (+48) 694 620 713
e-mail: k.borek@itp.edu.pl

Komitet Organizacyjny
dr Wacław Roman Strobel – Dyrektor ITP-PIB
dr inż. Kamila Mazur – Przewodniczący, ITP-PIB
prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk – współprzewodniczący ITP-PIB
mgr inż. Kinga Borek – sekretarz, ITP-PIB
dr inż. Andrzej Seliga – Dyr. ITP-PIB O/Warszawa
dr inż. Adam Brysiewicz – Wydawnictwo ITP-PIB
dr inż. Grzegorz Wałowski –Z-ca Kierownika Zakładów ITP-PIB
dr inż. Krzysztof Wiśniewski – SGGW
mgr Przemysław Trzosek – Z-ca Dyr. ds. Admin.
dr inż. Dorota Kluszczyńska – Z-ca Dyr. ds. Rozwoju i Komunikacji
dr hab. inż. Jerzy Chojnacki – Politechnika Koszalińska
mgr Jacek Zamielski – Dyr. ITP-PIB Falenty
dr inż. Izabela Lubbe-Kierownik DON ITP-PIB
mgr Renata Kalinowska – DON ITP-PIB
mgr inż. Bogdan Łochowski – ITP-PIB
dr inż. Marek Hryniewicz – ITP-PIB
dr inż. Anita Konieczna – ITP-PIB
dr inż. Marek Kierończyk – ITP-PIB
dr Renata Myczko – ITP-PIB
dr Dawid Kozacki – ITP-PIB
dr inż. Zbigniew Skibko – WSA Łomża
dr inż. Tomasz Horaczek – ITP-PIB
tech, Daniel Mumot – DON ITP-PIB

Program - XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Program - XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Program-XXVIII-Miedzynarodowa-Konferencja-Naukowa.pdf
744.5 KiB
210 Downloads
Szczegóły