78 (2/2020)

1. Andrzej Borusiewicz, Stanisław Derehajło, Magdalena Tymińska
Energia pozyskiwana z biogazu jako innowacyjna technologia stosowana w gospodarstwach rolnych/
The modern systems of sourcing energy – agricultural biogas from a farm
2. Łukasz Nasiadka
Nieruchomość rolna jako wkład do spółki kapitałowej/
Agricultural propert as a contribution to a capital company
3. Janusz Lisowski, Mateusz Nicikowski
Ocena plonowania kukurydzy uprawianej na kiszonkę w systemie tradycyjnym i uproszczonym/
Evaluation of the yield of maize grown for silage in the system traditional and simpified
4. Janusz Lisowski, Henryk Porwisiak
Trzeci rok upraw drzew Oxytree w północno-wschodniej Polsce i wykorzystanie drewna jako biomasy/
Third year of Oxytree tree cultivation in north eastern Poland and use of wood biomas
5. Janusz Lisowski, Joanna Orzoł
Porównaie plonowania pięciu odmian ziemniaka średniowczesnego skrobiowego/
Comparison of the yield of five cultivars of medieval starch potato
6. Jolanta Puczel, Barbara Jablońska
Wpływ gęstości siewu soi na plonowanie I osadzenie najniżej położonego strąka/
Influence of soybean sowing density on the yield and deposition of the lowest pod

 

ZN-78-2-2020
ZN-78-2-2020
ZN-78-2-2020_2.pdf
1.1 MiB
829 Downloads
Szczegóły