65(1/2017)

1. Joanna Dębska-Hatalewicz, Alicja Moczydłowska
Wiedza personelu medycznego na temat ekspozycji zawodowej materiałem biologicznym / Knowledge about occupational exposure to biological material of medical personal
2. Małgorzata Biała, Mirosława Urban, Zbigniew Puchalski, Dorota Kukowska
Zaburzenia odżywiania w populacji wieku rozwojowego. Rola i zadania pielęgniarki / Eating disorders in the developmental age population. The role and tasks of the nurse
3. Teresa Pacuszka, Zbigniew Puchalski, Jan Urban, Joanna Szwarc-Woźniak
Jakość życia kobiet po mastektomii / Women’s life quality after mastectomy
4. Małgorzata Kossakowska, Zdzisław Szałkowski
Jakość życia kobiet z osteoporozą w okresie pomenopauzalnym / Life quality of women with postmenopausal osteoporosis
5. Olga Trzaska, Jan Urban, Dorota Kukowska
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem dializowanym / The role of a nurse in the care of a dialysis patient
6. Darya Marchuk, Alicja Moczydłowska
Wiedza pielęgniarek na temat edukacji zdrowotnej jako elementu procesu leczenia pacjentów z cukrzycą / The level of knowledge between nurses on the education of patients with diabetes as
part of the treatment process and self-control
7. Iwona Błaszczyk, Alicja Moczydłowska, Ewa Perkowska
Satysfakcja i jakość życia pielęgniarek i położnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie / Satisfaction and the quality of life of nurses and midwives in the Team of the health
care in Szczytno
8. Hanna Pikus, Alicja Moczydłowska
Wiedza pacjentów przewlekle dializowanych na temat zachowań i stylu ich życia / Knowledge of chronically dialysed patients about their behaviour and lifestyle
9. Anna Pietruszewska, Alicja Moczydłowska, Andrzej Gomuła
Wiedza pielęgniarek na temat powikłań pooperacyjnych po cholecystectomii / Knowledge of postoperative complications after cholecystectomy of nurses’
10. Agnieszka Góral, Alicja Moczydłowska, Waldemar Pędziński
Wiedza o anoreksji i bulimii wśród młodzieży gimnazjalnej / Knowledge of anorexia and bulimia among junior high school students
11. Elżbieta Kaczyńska, Alicja Moczydłowska, Jacek Ogrodnik
Jakość życia pacjentów ze stomią jelitową / The quality of life of patients with stoma
12. Halina Czarnowska-Tyszko, Alicja Moczydłowska, Jankowska Elżbieta
Poziom wiedzy rodziców na temat szczepień ochronnych oraz ich postawy w zakresie bezpieczeństwa szczepienia dzieci / The level of knowledge of parents about immunization and their attitudes in terms of safety of vaccination of children
13. Luiza Kacprzak, Alicja Moczydłowska, Tadeusz Moniuszko
Wiedza na temat celiakii wśród społeczności miejskiej i wiejskiej / Knowledge of the coeliac youth urban and rural communities
14. Lidia Szymanik, Izabela Metelska, Alicja Moczydłowska
Poziom opieki nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku / The level of care the residents of the nursing home in Branszczyk
15. Monika Gadomska, Zdzisław Szałkowski, Alicja Moczydłowska
Wiedza kobiet w ciąży na temat zalet i wad cięcia cesarskiego / Knowledge of women of all ages and stages of pregnancy on the cesarean section
16. Yulia Shayevska, Alicja Moczydłowska, Jan Urban
Problem menopauzy współczesnych Polek i Ukrainek / Menopause problem of contemporary Polish and Ukrainian women
17. Maria Jolanta Zyśk, Zbigniew Puchalski, Jan Urban, Dorota Kukowska
Syndrom wypalenia zawodowego pielęgniarek pracujących na oddziałach szpitalnych SZPZOZ w Ostrołęce / Burns syndrome of nurses working in hospital departments of SZPZOZ in Ostrołęka

 

ZN 65 1 2017
ZN 65 1 2017
ZN-65-1_2017.pdf
2.3 MiB
11772 Downloads
Szczegóły