74 (2/2019)

1. Ryszard Zadernowski, Beata Piłat, Marika Wróblewska
Ocena jakościowa nasion różnych odmian dyni oleistej / Quality assessment of seeds of different oil pumpkin varieties
2. Kanat П .Тажен, Е.И. Исламов, Cepгaли M. Мирзакулов, Анджей Борусиевич, Ян Мицински
Основные направления интенсификации производства молока в сельскохозяйственных кооперативах жамбылской области / Main directions for intensifying milk production in agricultural cooperatives in the gamble region / Główne kierunki intensyfikacji produkcji mleka w spółdzielniach rolniczych w regionie żambylskim
3. Индира Н. Айтжанова, Бартош Мицински, Анджей Борусиевич, Ян Мицински
Биотехнологический потенциал говядины мясных пород / Biotechnological potential of beef meat breeds / Biotechnologiczny potencjał mięsa wołowego
4. Vladimir V. Skorina, Tatsiana N. Kamedzko, Natallia L. Pashtovaya
Эффективность применения фунгицида Ридомил Голд МЦ, ВДГ привыращивании томата в открытом грунте / Efficiency of application of fungicide Ridomil Gold MC, EDC when growing a tomato in open ground / Skuteczność zastosowania fungicydu Ridomil Gold MC, VDG w uprawie polowej pomidora
5. Grzegorz Czapski
Analiza bezrobocia w latach 2010-2018 na obszarach wiejskich w Polsce / Analysis of unemployment in 2010-2018 on rural areas in Poland
6. Jolanta Puczel, Bronisław Puczel, Magdalena Wróblewska
Przebieg warunków pogodowych jako czynnik limitujący potencjał plonowania odmian bobiku w województwie podlaskim w 2019 roku / The course of weather conditions as a factor limiting the yield potential of faba bean cultivars in the Podlaskie in 2019

 

ZN-74-2 2019
ZN-74-2 2019
ZN-74-2_2019.pdf
1.1 MiB
19 Downloads
Szczegóły