76 (4/2019)

1. Karolina Skupińska, Alicja Moczydłowska
Poziom wiedzy studentów WSA w Łomży na temat zakażeń wirusem HIV/AIDS/
Level knowledge of WSA students in Lomza about HIV/AIDS infection
2. Ewa Wróblewska, Alicja Moczydłowska, Joanna Fiłon
Wpływ hospitalizacji na zachowania prozdrowotne człowieka/
The influence of hospitalization on health pro-health behavior
3. Magdalena Wrzyszcz, Alicja Moczydłowska
Stan wiedzy studentów WSA w Łomży na temat WZW typu B/
Level of WSA student`s knowledge regarding WZW type B
4. Aldona Rudnik, Alicja Moczydlowska, Mirosława Urban
Wiedza personelu medycznego w postępowaniu w NZK u dzieci i dorosłych/
Competence of the medical staff in the cardiac arrest counduct in children and adults
5. Alicja Moczydłowska, Ewa Pekowska, Michalina Krzyżak, Joanna Fiłon
Kontrola wewnętrzna jako spekt profilaktyki zakażeń szpitalnych w placówkach medycznych według wymagań prawnych/
Internal control as an aspect of prevention of hospital infections in medical facilities according to legal requirements
6. Katarzyna Augustyniak, Alicja Moczydłowska
Poziom wiedzy pacjentów na temat kolonoskopii w profilaktyce raka jelita grubego/
The level of patient`s knowledge about colonoscopy in the prevention of colorectal cancer
7. Katarzyna Murawko, Ewa Perkowska, Alicja Moczydłowska
Ból nowotworowy u chorych dorosłych w opiece paliatywnej/
Cancer pain in adult patients in palliative care

ZN-76-4 2019
ZN-76-4 2019
ZN-76-4_2019.pdf
1.3 MiB
2282 Downloads
Szczegóły