89 (1/2023)

1. Janusz Lisowski, Zdzisław Kołtuniak

Porównanie plonowania trzech odmian pszenicy ozimej na dwóch poziomach agrotechniki

2. Janusz Lisowski, Łukasz Żochowski, Mateusz Sendrowski

Porównanie plonowania trzech wybranych odmian ziemniaka jadalnego średnio wczesnego w latach 2020-2022

3. Hanna Pantsyreva, Lyudmila Pelekh, YaroslavHontaruk, Ruslan Myalkovsky

Research agro-technological aspects of production of digest as fertilizer

4. Jacek Filipkowski, Patryk Wojciul, Zbigniew Skibko

Zasilanie systemów nawadniających na terenach wykluczonych energetycznie

5. Jolanta Puczel, Michał Pazulak, Bronisław Puczel, Piotr Ponichtera

Wpływ nawożenia dolistnego na plon pszenicy ozimej

6. Sarsenbekova Zukhra, Andrzej Borusiewicz

ВЛИЯНИЕ КОРМЛЕНИЯ КОРОВ В СУХОСТОЙНЫЙ ПЕРИОД НА СОХРАННОСТЬ ПРИПЛОДА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

7. Janusz Lisowski, Agnieszka Iwaniuk, Łukasz Żochowski, Łukasz Pisarek

Porównanie plonowania czterech odmian pszenżyta ozimego w dwóch okresach wegetacyjnych

8. Таїса Ганжалюк

Тестовий контроль успішності навчання студентів на прикладі дисципліни «Розсадники декоративних культур»

9. Микола БАХМАТ

Сортова продуктивність зерна сої в умовах Правобережного Лісостепу України

10. Олег Бахмат

Проблема рослинного білка при вирощуванні сої вумовах Лісостепу України

11. Ihor М. Didur

Dynamics of leaf surface area formation depending on varietal characteristics, soil liming, and feeding system

12. Олександр Ткачук

OIL CONTENT AND YIELD FROM EARLY-EARLY AND EARLY-EARLY SOYBEAN VARIETIES

13. Jerzy Obolewicz

Eksploatacja obiektów budowlanych w rolnictwie

ZN-89-1 2023 ROLNICTWO
ZN-89-1 2023 ROLNICTWO
ZN-89-1_2023-ROLNICTWO.pdf
2.4 MiB
164 Downloads
Szczegóły